ความเห็น 677285

ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ

ชนินทร ผลาศาสตร์
IP: xxx.24.8.70
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ถึงการประดิษฐ์ดอกไม้จากเมล็ดพืชเพราะจะต้องทำโครงงานวิทยาศาสตร์