อยุธยา ...เมืองน่าอยู่

         หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อยุธยา ... เมืองน่าอยู่ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนในวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ว33203 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความรู้เรื่องท้องถิ่นอยุธยา เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิดเรื่อง เมืองน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก อีกทั้งเพื่อเป็นสื่อในการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้เยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมมือกันในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน ผู้ศึกษาได้ใช้ CIPPA MODEL มาเป็นหลักเพื่อเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และบูรณาการกับสาระ   วิชาต่าง ๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรท้องถิ่นและการเดินทางไปศึกษายังสถานที่จริง          

       ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียนต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูง มีความสุข สนุกในการเรียน มีความพึงพอใจในการเรียนและมีความรู้ในอยุธยามากขึ้น รวมทั้งตระหนักในการรักษา      สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.อย.๑

คำสำคัญ (Tags)#หนังสืออ่านเพิ่มเติม

หมายเลขบันทึก: 121229, เขียน: 22 Aug 2007 @ 11:26 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 18:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)