การจัดการความรู้ที่จ่านกร้อง

ป้านาง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครื่องมือการจัดการความรู้

วันนี้ป้านางจะเริ่มเขียนให้อ่านถึงวิธีการทำกิจกรรม KM ของโรงเรียนจ่านกร้อง หลังจากที่ได้ หัวปลา 5 เรื่องแล้วป้านางได้ร่วมกับครูนักจัดการความรู้ของโรงเรียนจ่านกร้อง ศึกษาหาความรู้ในการจัดกิจกรรม KM อย่างละเอียดแล้วนำมาใช้ปฏิบัติจริงในกลุ่ม KM โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ดังนี้คือ

1. ใช้เรื่องเล่าเพื่อถอดความรู้ฝังลึก ดำเนินการโดยจัดประชุมกลุ่มสมาชิก KM มีผู้อำนวยการองอาจ สุขแสงสุวรรณและป้านาง ทำหน้าที่เป็น "คุณอำนวย" อย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือให้การประชุมราบรื่น ครูนักจัดการความรู้ของแต่ละกลุ่มจะสร้างบรรยากาศของความชื่นชม ความคิดเชิงบวก การซักถามด้วยไมตรีจิต ให้สมาชิกกลุ่มได้หมุนเวียนกันเล่าเรื่องถ้วนหน้ากัน ไม่มีคนใดคนหนึ่งผูกขาดการพูด ครูนักจัดการความรู้ประจำกลุ่ม คอยช่วยเหลือตั้งคำถาม "ทำไมจึงทำเช่นนั้น คิดอย่างไร จึงทำเช่นนั้น" เพื่อช่วยให้ "ความรู้ เพื่อการปฏิบัติ" ถูกปลดปล่อยออกมาและคอยกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มช่วยกัน "สกัด" หรือ "ถอด" ความรู้เพื่อการบรรลุหัวปลาออกมาและมีผู้บันทึกไว้  ในการประชุมเพื่อ "สกัด" หรือ "ถอด" ความรู้มีบรรยากาศที่เท่าเทียมและเป็นอิสระ เพราะจะช่วยให้การเล่าเรื่องและการเสนอข้อคิดเห็น หรือตีความ เรื่องเล่า ดึงหรือสกัดความรู้ออกมาจากเรื่องเล่า ดำเนินไปย่างเป็นธรรมชาติ เป็นการพูดออกมาจากใจ ไม่ผ่านการกลั่นกรองด้วยความเกรงใจ ความเกรงอาวุโส เกรงว่าคำพูดหรือความเห็นของตนจะผิดหลักทฤษฎี ฯลฯ ซึ่งเป็นอุปสรรคปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นบ่อเกิดของนวัตกรรม

แล้ววันต่อไปป้งนางจะเขียนเครื่องมือการจัดการความรู้วิธีที่ 2 ให้อ่านนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาสู่อนาคต

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือการจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 121131, เขียน: 21 Aug 2007 @ 22:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)