การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูและนักเรียน

ทะเลใจ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ แปลความหมายตามประสบการณ์ของตนและสามารถที่จะประเมินตนเองได้

   ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  หัวใจที่สำคัญที่สุดของการเรียนการสอนแบบนี้คือ ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน  การนิยามลักษณะของความรับผิดชอบร่วมกันคือ   การเปลี่ยนบทบาทและความสัมพันธ์ของครูและนักเรียน  ครูไม่ใช่ผู้บรรยายเนื้อหาในหลักสูตร  แต่จะประสานสัมพันธ์โดย 3 สิ่งต่อไปนี้

        1. สร้างงานการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนอย่างแข็งขันมีชีวิตชีวา  ที่มาจากมโนทัศน์ต่างๆพร้อมกับการให้โอกาสเลือก  มีอิสระในการเรียนรู้  มีการประยุกต์ใช้ทักษะและเนื้อหาความรู้  มีการแสดงความรู้อย่างสร้างสรร

        2. สร้างการประเมินร่วมกันกับนักเรียน

        3. ปรับการใช้พลังและเวลาที่หมดไปกับการบรรยายเนื้อหาและตรวจกระดาษคำตอบ  ไปสู่การพัฒนากิจกรรมที่เน้นผลงานนักเรียน  สร้างทางเลือกอื่นๆ เพื่อการเรียนรู้ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยคำนึงถึงแบบและสไตล์การเรียนหรือความฉลาดหลายๆ ด้าน

         การที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้  แปลความหมายตามประสบการณ์ของตนและสามารถที่จะประเมินตนเองได้  สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนแบบดั้งเดิมไปเป็นรูปแบบใหม่คือ ครูและนักเรียนต้องทำงานร่วมกันมากขึ้น  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น นักเรียนเป็นผู้ซักถามและมีแนวทางการเรียนเป็นของตนเอง  ผลที่จะได้รับจากการเปลี่ยนบทบาทของครูและนักเรียนคือ  นักเรียนจะมีแรงจูงใจในการเรียนและประสบผลสำเร็จในการเรียนมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดไปเรื่อยเปื่อย

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการเรียนการสอน#ผู้เรียนเป็นสำคัญ

หมายเลขบันทึก: 120818, เขียน: 20 Aug 2007 @ 18:03 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 10:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ค่ะ เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้น หากทำกันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมค่ะ ครูนักเรียนใกล้กันมากขึ้นทำให้ปฏิสัมพันธ์ที่ว่ายาก ก็ง่าย นักเรียนกล้าซักถาม ครูพอใจในคำตอบ ยืนยันว่าทุกอย่างดีทั้งนั้น... จริงไหมคะ