สายใยแก้วนำแสง

tanawit anupaun
เคเบิล

การสื่อสารทางโทรศัพท์นับเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสาธารณูปโภค ที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะสามารถติดต่อกันได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่
    ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น  แต่สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วไปยังต่างจังหวัดและต่างประเทศ โดยวิธีอัตโนมัติไม่ต้องผ่านพนักงาน
    โทรศัพท์  กลางได้อีกด้วยโทรศัพท์จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจและสังคมอื่นๆ ทุกชนิดกิจการด้านโทรศัพท์ได้แบ่งส่วน
    งานทางเทคนิคออกเป็น 2 ส่วน คือ  งานตอนใน  ( Inside Plant ) ได้แก่งานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องชุมสายโทรศัพท์และงานสายตอนนอก
    ( Outside Plant ) ได้แก่งานสร้างข่ายทางสายทั้งหมด ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ Main Ditribution Frame ( MDF ) เป็นต้นไปจนถึงเครื่องโทรศัพท์ที่บ้านของ
ผู้เช่า รวมทั้งการบำรุงรักษาทางสายให้ใช้งานได้ตลอดเวลา งบประมาณการลงทุนทางด้านเทคนิคประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์จะใช้ไปกับงานด้านสายตอนนอกส่วนที่
เหลืออีก 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นส่วนของงานตอนใน ดังนั้นจะเห็นว่างบประมาณการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ที่งานสายตอนนอกจึงถือได้ว่างานสายตอนนอกเป็นงานที่สำคัญ
อันดับหนึ่งของกิจการโทรศัพท์ การวางแผนงานด้านข่ายทางสายการติดตั้งรวมทั้งการบำรุงรักษาจึงต้องกระทำอย่างรอบคอบ และถูกหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิ
ภาพสูงสุดและคุ้มกับการลงทุนงานสายตอนนอกที่นอกเหนือไปจากงานวางแผนข่ายทางสายยังถูกแบ่งย่อยออกเป็นงานสร้างทางสาย ( Line Construction ) งานตัดต่อ
เคเบิล ( Cable Splicing ) งานติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ ( Station Installation ) และงานบำรุงรักษาทางสาย ( Line Maintenance )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนาวิทย์

คำสำคัญ (Tags)#เคเบิล

หมายเลขบันทึก: 120476, เขียน: 18 Aug 2007 @ 15:42 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 10:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)