บทที่5 ระบบเครือข่าย(Networking System)

คอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่าย (Networking System)เป็นการสื่อสารที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่ส่งระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกันหรือร่วมกันทำกิจกรรมด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีส่วนแระกอบด้วยที่สำคัญคือ  

1 คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่กระทำการเก็บรวบรวม จัดรูปแบบ และประมวลผลข้อมูลในปรริมาณมาก  

2.สถานี (Terminal)  หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูล เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังยีกที่หนึ่ง 

3.  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Communication Channels)เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างอุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่อยู่ในระบบเครือข่ายส่งผ่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร(Communication Channels)เป็ฯอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนให้การรับและส่งข้อมูลดำเนินไปอย่างราบรื่น

 5. ชุดคำสั่งสำหรับการติดต่อสื่อสาร (Conmunication Software) เป็นชุดคำสั่งที่พัฒนาขึ้นสำหรับควบคุมการนำข้อมูลเข้าออกและอื่นๆ ของระบบ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#ระบบเครือข่าย

หมายเลขบันทึก: 120474, เขียน: 18 Aug 2007 @ 15:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)