Green Hospital:2: Green System

ขนิษฐา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Green System มุ่งที่ Good Governance(หลักธรรมาภิบาล)

Green Hospital 2 : Green System  

           วันนี้ผู้เขียนขอขยายความ Green System  ของท่านคณบดี Green System มุ่งที่ Good Governance โดยยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารงานหรือปฏิบัติงาน              

             Good Governance ของคณะแพทย์ที่ยึดถือ ประกอบด้วย

             1.         Participatory : การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำกิจกรรมต่างๆ

             2.         Consensus oriented : การเห็นพ้องของกลุ่ม โดยการมีการพูดคุยกัน ประชุมกลุ่มย่อย

            3.         Accountable : ความรับผิดชอบต่อองค์กร ต่อสังคม

            4.         Transparent : ความโปร่งใส

            5.         Responsive : การตอบสนองต่อผู้รับบริการ เป็นการตอบสนองที่เร็วกว่า Accountable เช่น ความพึงพอใจ

               6.         Equitable and inclusive : ความเป็นธรรม และรวมทุกๆ คน แม้แต่คนที่เสียงเบาที่สุดของสังคมเป็นเป้าหมายการดูแลของเราด้วย

           7.         Effective and Efficient : ประสิทธิผล/ ประสิทธิภาพ

            8.         Follows the rule of law : นิติธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง

          ผู้เขียนและทีมงานยังขอเสนอ Green System เพิ่ม   เช่น

        1.         Net Work โดยมุ่งเน้นการทำงานในการสร้างเครือข่าย

         2.         Green Finance พัฒนากลไกทางการเงินและสนับสนุนการลงทุน/ การซื้อสินค้าและบริการ หรือโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือโครงการที่สนับสนุนโครงการนโยบาย Green Hospital

         3.         Green Pharmacist พัฒนาระบบยาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการและองค์กร

             การประชุมโครงการ Green Hospital  เมื่อ 14 สิงหาคม 2550 บุคลากรเข้าร่วมไม่ครบทุก งานบุคลากรท่านใดอ่าน Blog นี้แล้ว เสนอแนวคิดในการมุ่งสู่ Green System ที่เป็นรูปธรรมเพิ่มได้นะคะ เพราะเรายังต้องการแนวคิดดีๆ ทั้งจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติและจากผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร จะได้เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่                                                                                                                   ขนิษฐา  เมฆอรุณกมล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lifelong learning

คำสำคัญ (Tags)#หลักธรรมาภิบาล#green hospital#green system

หมายเลขบันทึก: 120230, เขียน: 17 Aug 2007 @ 15:32 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 20:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)