Global Trend in University Governance : ๔. อิสรภาพมาพร้อมกับความรับผิดชอบ

ระบบ Corporate Governance เป็นเรื่องของการให้อิสรภาพ การดูแลตนเอง (autonomy) แก่องค์กร อิสรภาพต้องมากับความรับผิดชอบ

 

          ระบบ Corporate Governance เป็นเรื่องของการให้อิสรภาพ การดูแลตนเอง (autonomy) แก่องค์กร     มองจากมุมของสังคม  องค์กรเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสังคม     เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล มีความสุข มีความก้าวหน้า และไม่ละเมิด หรือทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น    อิสรภาพต้องมากับความรับผิดชอบ     สภามหาวิทยาลัยเป็นกลไกของความรับผิดชอบนั้น     เพื่อแลกกับความมีอิสรภาพ ไม่ต้องถูกควบคุม อย่างเข้มงวดอย่างองค์กรอื่นๆ ในสังคม    

          ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะได้รับอิสรภาพในการดำเนินการ โดยมอบการกำกับดูแลให้แก่สภามหาวิทยาลัย     แต่รัฐบาลก็จะเป็นกังวลและเข้ามาเกี่ยวข้องมากบ้างน้อยบ้างในประเด็นต่อไปนี้    

               • อาจารย์และพนักงาน : การแต่งตั้ง  ความก้าวหน้า  และสถานะ
               • นักศึกษา : การรับนักศึกษา  การเรียนรู้  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
               • หลักสูตรและการเรียนการสอน  : วิธีการ  การสอบ  เนื้อหา  ตำรา
               • มาตรฐานวิชาการ  : มาตรฐานปริญญา  การตรวจสอบคุณภาพ  การรับรอง
               • การวิจัย และการตีพิมพ์  : การเรียนการสอนระดับหลังปริญญา  ลำดับความสำคัญ  เสรีภาพในการเผยแพร่
               • การกำกับ (governance)  :
                         - สภามหาวิทยาลัย   สภาวิชาการ  องค์การนักศึกษา
                         - การบริหาร การเงิน
                         - การจัดการเงินสนับสนุน   และมีระบบตรวจสอบ    

          สภามหาวิทยาลัยจึงถูกคาดหวังให้เข้าไปรับภาระกำกับในเรื่องดังกล่าว     เพื่อให้รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการกำกับโดยตรงน้อยที่สุด    

          สภามหาวิทยาลัยยิ่งทำหน้าที่ได้ดี     รัฐก็จะไม่เข้ามาทำ micro governance    หรือ bureaucratic governance   

วิจารณ์ พานิช
๓๐ ก.ค. ๕๐

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#สภามหาวิทยาลัย#university governance#accountability#global trend in university governance#500816

หมายเลขบันทึก: 119997, เขียน: 16 Aug 2007 @ 15:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)