การประชุม ICT อำเภอพระยืน 15/08/2550

การก้าวไปสู่ชุมชน ICT ของอำเภอพระยืน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 น. ที่ กศน.พระยืน มีการประชุม ICT อำเภอพระยืน ประกอบด้วย นายอำเภอพระยืนเป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองท้องถิ่นและครู กศน.พระยืน จำนวน 30 ท่าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ICT ของอำเภอพระยืนว่า

1. ทำอย่างไร?จึงจะมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของอำเภอพระยืน และ

2. ทำอย่างไร จึงจะมีศูนย์อบรมและเรียนรู้ ICT ของอำเภอพระยืนที่มีประสิทธิภาพ

ผลการประชุม มีการแสดงความคิดเห็นมากมาย และมี..

1"จัดตั้งคณะทำงาน ICT โดยให้ทุกหน่วยงานส่งผู้มีความรู้ ICT ร่วมเป็นกรรมการเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศของอำเภอพระยืนร่วมกัน ในการนี้ได้มีการนำเสนอเว็บไซต์"อำเภอพระยืน"เป็นตัวอย่าง และเว็บไซต์ฐานข้อมูลชุมชนระดับหมู่บ้าน ตำบล

2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานและองค์กรปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ในการนี้ได้นำเสนอเว็บไซต์ตัวอย่างของสถานีตำรวจอำเภอพระยืน ที่ให้บริการข่าวสารข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

3. ส่งเสริมให้มีการอบรมและเรียนรู้ ICT ในบุคลากรทุกระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่ อบต.ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยมีศูนย์ปฏิบัติการซึ่ง มีคอมพิวเตอร์ 12 ชุด ติดอินเตอร์เน็ต ADSL และมีโปรเจ็คเตอร์ อยู่ที่ห้องสมุดประชาชน พร้อมให้ทุกหน่วยงานมาอบรมเรียนรู้ได้ เปิดให้บริการทุกวัน

นับว่าเป็นการประชุมที่จะเริ่มนำชุมชนอำเภอพระยืน ก้าวไปสู่การเป็นชุมชน ICT สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่ข่าวสารข้อมูล  โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานและองค์กรปกครองท้องถิ่น

กศน.อำเภอพระยืนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เริ่มนำ ICT มาใช้ในงานการศึกษานอกโรงเรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้ การใช้ ICTเพื่อเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และการทำเว็บไซต์ E-learning องค์ความรู้ของผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และส่งเสริมให้ชาวบ้านเรียนรู้ ไอซีที

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zzzzz

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชน ict

หมายเลขบันทึก: 119991, เขียน: 16 Aug 2007 @ 15:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)