เล่าเรื่องการจัดตั้งศูนย์ ICT

ตอนได้รับนโยบายครั้งแรกคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไร เกือบจะเริ่มต้นที่สูญ

         เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2547 ท่านผู้อำนวยการได้แบ่งงานให้ข้าพเจ้าดูแล กำกับ งานของสำนักงาน 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ช่วงนั้นข้าพเจ้าทำงานหนักมาก จนกระทั่งเมื่อเดือนกันยายน 2549 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เยียวยาให้ผู้บริหารระดับอำเภอและระดับจังหวัดที่ถูกยุบตำแหน่งและยังไม่มีตำแหน่งใหม่โดยแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 มีรองผู้อำนวยการเพิ่มจากเดิมมี 3 คนเพิ่มเป็น 10 คน จึงได้มีการแบ่งงานกันใหม่ โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแล กำกับ กลุ่มนโยบายและแผนเพียงกลุ่มเดียว แต่จะมอบงานอื่นให้ทำอีก เช่น การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ข้าพเจ้านำมาเขียนลง Blog อยู่บ้าง การจัดตั้งศูนย์ ICT ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ตอนได้รับนโยบายครั้งแรกคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไร เกือบจะเริ่มต้นที่สูญ ปรึกษากันกับเจ้าหน้าสองสามคนในที่สุดก็ตัดสินใจทำข้อบังคับขึ้นมาก่อน ในข้อบังคับจะมีโครงสร้าง มีคนที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง และมีหน้าที่ของคนที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง เป็นต้น จากนั้นได้แต่งตั้งรองผู้อำนวยการที่ดูแล กำกับศูนย์คือข้าพเจ้าเอง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ซึ่งทุกคนมีงานประจำของตนเองอยู่แล้ว งานแรกที่ศูนย์ได้ทำคือการส่ง SMS สื่อสารกับผู้บริหารโรงเรียนกรณีมีราชการด่วนโดยใช้บริการของ Thaiwebsms.com ค่าบริการครั้ง 40 สตางค์ สมมติว่าส่งข่าวด่วนให้คน 100 คนใช้เวลาไม่ถึงนาทีเสียค่าบริการเพียง 40 บาท สดวกและประหยัดมาก ต่อจากนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ มีท่านผู้อำนวยการเป็นประธาน มีหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์มีข้าพเจ้าเป็นประธานมีเจ้าหน้าที่จากทุกกลุ่มในสำนักงานเป็นกรรมการและมีหัวหน้าศูนย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ วันนี้ได้เชิญคณะกรรมการทั้ง 2 คณะมาประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาจำนวน 8 ท่านได้มาประชุมเพียง 2 ท่าน ที่เหลือไม่มาประชุมรวมทั้งท่านปรธานด้วย ข้าพเจ้าจึงเป็นประธานที่ประชุมเอง บรรยากาศการประชุมค่อนข้างดีไม่เครียดสมาชิกกล้าแสดงความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นกันพอสมควร สรุปทิศทางในเบื้องต้นว่า ช่วงเดือน สิงหาคมและกันยายนนี้ ให้ศูนย์ทำเรื่องเครือข่ายใยแมงมุมและ SMS ไปก่อน  ส่วนปีงบประมาณหน้างานของศูนย์จะมาจาก 2 ส่วนคือส่วนที่หนึ่งคณะกรรมการต้องการและเสนอไว้ในที่ประชุมได้แก่เรื่องการจัดทำคลังข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกเรียกดูได้ทาง Internet เรื่องการพัฒนา Website เรื่องการจัดทำจดหมายข่าว Electronic และเรื่องการจัดทำห้อง video conference เป็นต้น ส่วนที่ 2 คือส่วนที่ได้จากการสำรวจปัญหาของคนในสำนักงาน ซึ่งต้องดำเนินการสำรวจต่อไป เมื่อได้ครบ 2 ส่วนแล้วจะนำข้อมูลมาจัดทำแผนของศูนย์ ICT ต่อไป ซึ่งข้าพเจ้าหวังว่าศูนย์นี้จะเจริญก้าวหน้าเพราะทีมงานบริหารศูนย์เป็นผู้มีคุณภาพทั้งนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุพจน์ น้อยจินดา

คำสำคัญ (Tags)#ทำข้อบังคับขึ้นมาก่อน#ในข้อบังคับจะมีโครงสร้าง#มีคนที่รับผิดชอบในโครงสร้าง#มีหน้าที่ของคนที่รับผิดชอบ

หมายเลขบันทึก: 119639, เขียน: 14 Aug 2007 @ 22:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

   ตอนนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำเรื่องนี้แล้วเพราะมีการสับเปลี่ยนงานไปดูแลกำกับงานการเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน และงานประชาสัมพันธ์ โดยมีรองท่านอื่นมาดูแลกำกับเรื่อง ICT แทนข้าพเจ้า