เมื่อ CoP เราไปนำเสนอ KM ครั้งที่ 1

CoP เด็กระยะสุดท้าย

สรุปผลการนำเสนอ  โครงการสร้างเสริมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายและครอบครัวแบบองค์รวม 27 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องประชุมภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ

1. ผศ.สุรพล    วีระศิริ  หัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ คณะแพทย

ศาสตร์

2. คุณทวนทอง  พันธะโร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

3. และผู้ร่วมนำเสนอทั้งหมด 4 กลุ่ม จาก 4 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 11 ท่านได้แก่

กลุ่มงานธุระการคณะแพทยศาตร์         หน่วยกายภาพบำบัด    หอผู้ป่วย 3ค  หอผู้ป่วย 3ง

สิ่งที่กลุ่มเราได้นำเสนอ  มีดังนี้:-

1. แนะนำ  CoP  ความเป็นมา ,CoP's member,   ผู้สนับสุนกลุ่ม 

ผู้อำนวยความสะดวก  ผู้ประมวลความรู้   วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง cop

2. นำเสนอประเด็นที่สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 13 ก.ค. 50  ที่ผ่านมา

เช่น

        การบอกผลการวินิจฉัย  ( Breaking   bad news )

        ปัญหาที่พบในผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายในแต่ละ unit

        ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายในทุกมิติขององค์รวม   

       มิติร่างกาย จิตใจ  จิตสังคม และจิตวิญญาณ

       การใช้ยาราคาแพง

       กฎหมายและจริยธรรม เรื่องการถอดท่อช่วยหายใจ

       การทำงานและประสานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

      การรับรู้ความตายในเด็กแต่ละวัย

      เทคนิคการสื่อสารกับผู้ป่วยเด็ก

    การจัดกิจกรรมเสริมหลากหลายในคลินิก  

   

ผู้นำเสนอ คือ น้องกุ้งสุธีรา พิมพิ์รส    Historian

และผู้ประสานงาน CoP

 

ผศ. นพ. สุรพล    วีระศิริ   ให้ข้อแนะนำเสนอ

 

คุณทวนทอง ก็ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

CoP กลุ่มอื่นๆ ก็ไปนำเสนอเช่นกัน

สำหรับข้อเสนอแนะที่กลุ่มเราได้รับ มีดังนี้:-

1. ขณะนี้ได้ประเด็นดูแลผู้ป่ยระยะสุดท้ายแล้ว ต่อไปควรแลกเปลี่ยน

ความรู้ในรายละเอียดแต่ละประเด็น

2. สรุปเป็นแนวทางปฏิบัติในแต่ละประเด็น

3. สามารถปรับและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผลงานวิจัยเชิงคุณภาพได้

*********************************************************************

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CoP: เด็กระยะสุดท้าย

คำสำคัญ (Tags)#เด็กระยะสุดท้าย

หมายเลขบันทึก: 119637, เขียน: 14 Aug 2007 @ 22:15 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ยินดีด้วยนะคะ

กับการนำเสนอผลงานครั้งที่ 1 ค่ะ

 • P
 • ตอนนี้กำลังเขียนใบสมัครส่งผลงานโครงการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
 • ถ้าได้รับการพิจารณาผ่านเข้ารอบ
 • CoP เราภูมิใจเสนอ ..น้องกุ้งสุธีรา พิมพ์รส จะเป็นตัวแทน CoP เด็กระยะสุดท้ายในการเข้าแข่งขัน
 • ฝากกรรมการพิจารณา Cop ด้วยนะคะ
 • เราสื่อสารหลายช่องทาง ทั้งการประชุม ทาง CoP ทั้งที่นี่ และ Gotoknow
 • รวมทั้งเป็นวิทยากรภายในและนอกหน่วยงาน และระดับประเทศค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
 • Gotoknow ดูที่นี่ค่ะ
 • 1. http://gotoknow.org/portal/kboonyawat และ http://gotoknow.org/blog/endoflifechild   เกศนี บุณยวัฒนางกุล

  2. http://gotoknow.org/profile/suteera21 และ  http://gotoknow.org/blog/245 สุธีรา พิมพ์รส