นิลเนตร์ 37

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  วันนี้ก็เป็นงานสบาย ๆ ค่ะ เพราะหนูก็ยังไม่หายป่วยดีด้วย วันนี้งานของหนูก็คือให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์ในห้องโสตทัศนูปกรณ์โดยการทำบันทึกลงสมุดบันทึกการยืมและคืนอุปกรณ์ซึ่งในวันนี้ก็มีการยืมแผ่นซีดีภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพียงคนเดียวค่ะ   และเปิดห้องประชุมที่มีผู้มาแจ้งใช้ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ (อาจารย์คะช่วงนี้อาจารย์พี่เลี้ยงหนูยังไม่ค่อยว่างนะคะ เพราะต้องออกไปทำกิจกรรมของทางโรงเรียนข้างนอกอยู่บ่อย ๆ จึงยังไม่ได้ส่งบันทึกให้อาจารย์แต่จะพยายามส่งภายในวันสองวันนี้นะคะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)