เรื่องเล่าเร้าพลัง

การสอนคณิตของฉัน

การสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชื่อผู้เล่า นางเพ็ญศรี เย็นจิตร

จากประสบการณ์จากการสอนนักเรียนในระดับชั้น ป1-3 ในวิชาคณิตศาสตร์ จะพบปัญหาต่างๆเช่น นักเรียนคิดเลขช้า นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ไมได้ เนื่องจากนักเรียนอ่านโจทย์ไม่ออก อ่านไม่คล่องส่งผลต่อการวิเคราะห็โจทย์ปัญหา ทำให้นักเรียนไม่ชอบคณิตศาสตร์

ในฐานะที่เป็นครูได้รับมอบหมายให้ทำการสอน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้น ป. 2 -3ให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของนักเรียน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินการดังนี้

1.เตรียมตัวนักเรียน ฝึกให้มีสมาธิในการเรียน เมื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน นักเรียนนั่งสมาธิ 2 นาที

2. นักเรียนคิดเลขเร็ว วันละ 10 ข้อ (ครูเฉลยคำตอบพร้อมวิธีการคิดซึ่งได้สอนนักเรียนไปแล้วเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนได้นำวิธีการมาใช้หรือไม่ )

3.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่ได้วางแผนไว้ ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

3.1 ทบทวนความรู้เดิม

3.2 สอนเนื้อหาใหม่ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสมกับวัยของนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

3.3 สรุปสาระสำคัญ เพื่อเน้นเป็นองค์ความรู้ที่นักเรียนต้องนำไปใช้

3.4 นักเรียนทำแบบฝึกหัด ได้จำนวน มากน้อย ตามศักยภาพของนักเรียน นักเรียนกลุ่มอ่อน ครูคอยช่วยเหลือ แนะนำเพิ่มเติม

3.5 ครูตรวจแบบฝึกหัดให้ทันที

3.6 นักเรียนรู้จุดบกพร่อง ปรับปรุงแก้ไข แก้ข้อผิดทันที

3.7วัดผล ประเมินผล

3.7.1 ตรวจผลงาน (แบบฝึกหัด )

3.7.2 ทดสอบเมื่อจบบทเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนคณิตของฉัน

คำสำคัญ (Tags)#เพลง#วิธีการสอน

หมายเลขบันทึก: 118595, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)