การจัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

jutathip
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

                                ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา โดยจะจัดประชุม ๒ เดือน / ครั้ง มีคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน ๑๕ คน  และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน  ก่อนการประชุมดิฉันจะต้องประสานคณะกรรมการเพื่อแจ้งกำหนดการประชุม และเตรียมเอกสารให้กับคณะกรรมการ โดยการประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ใน สพท.พังงา เพื่อนำเรื่องที่จะต้อง <div style="text-align: center"></div>ผ่านคณะกรรมการฯ พิจารณา และรับทราบ เข้าในที่ประชุม ซึ่งในการเตรียมเอกสาร ดิฉันได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในกลุ่มเป็นอย่างดี ประกอบกับนโยบายของหัวหน้ากลุ่มที่เน้นการทำงานเป็นทีม โดยจะจับคู่กันทำงาน ซึ่งหากใครติดราชการ หรือภารกิจ อีกคนหนึ่งก็สามารถทำงานแทนกันได้โดยที่งานไม่หยุดชะงัก และในการประชุมแต่ละครั้งดิฉันจะทำหน้าที่เป็นผู้จดรายงานการประชุม มีพี่นันทพร  ธนรัตน์ เป็นคนช่วยประสานงานระหว่างการประชุม จ่ายค่าเบี้ยประชุม และค่าพาหนะให้กับคณะกรรมการ ซึ่งการประชุมในแต่ละครั้งจะสำเร็จได้ก็เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกคนในกลุ่ม และทำให้ดิฉันสามารถสรุปมติของที่ประชุมขึ้น websit เพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบได้ภายในวันถัดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานแบบมีส่วนร่วมใน สพท.พังงา

คำสำคัญ (Tags)#การจัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

หมายเลขบันทึก: 118592, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:00 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)