ปิดเชียร์ เปิดใจ

เชียร์ในภาพรวม เพื่อความเข้มแข็ง และภาคภูมิใจ

เมื่อวันพุธที 8  สิงหาคม  2550  ที่ผ่านมา  หน่วยกิจการนิสิตของข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการปิดเชียร์ เปิดใจ ของคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ (กนช.มน.)  ณ  โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร   งานนี้ ข้าพเจ้าและน้องใหม่ (น้องมิน)  กิจการนิสิตคณะสหเวชฯ  ได้มีโอกาสเข้าร่วมด้วย  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัลห้องเชียร์ดีเด่น ให้กับ  คณะนิติศาสตร์   ด้วยค่ะ  จากการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้  ทำให้ได้รับทราบถึง บรรยากาศของการจัดกิจกรรมแต่ละคณะ ผ่านบอร์ดนิทรรศการหน้างาน และ สรุปภาพโดยรวมของการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ในปีนี้ เป็นไปด้วยดี  ไม่มีความรุนแรงอย่างที่คาดหวังไว้  แม้ว่าจะมีการร้องเรียนบ้างก็ตาม  แต่โดยส่วนใหญ่มิได้ร้ายแรงแต่ประการใด ถือเป็นเรื่องปกติของการจัดกิจกรรมฯ      งานนี้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและนโยบายแบบเปิดใจจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผ.ศ.ชาลี ทองเรืองด้วยค่ะ  (แบบเป็นกันเองมาก ๆ)  โดยท่านได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ผ่านไปได้ด้วยดี  แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการทำงานบ้าง แต่ทุกคนก็ยังคงดำเนินงาน จนสำเร็จและเป็นไปด้วยดี 

นอกจากนี้ท่านรองอธิการบดีฯ ยังได้มอบนโยบาย และวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังในการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ครั้งต่อไป ด้วยอยากให้การรับน้องประชุมเชียร์ของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยนั้น เติบโต และเป็นไปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป    เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ  ความสมัครสมานสามัคคีของนิสิตมน. ให้เข็มแข็งมากยิ่งขึ้น

จากการจัดโครงการปิดเชียร์ เปิดใจของ กนช.มน.  ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการจัดกิจกรรมฯ  ร่วมกัน  เสมือนหนึ่งเป็นการนำเอา KM มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมเพื่อนิสิต ด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น  เพื่อที่จะนำอุปสรรค ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  เพื่อประโยชน์แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  คาดว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้คงเป็นไปได้ไม่ยากอย่างแน่นอนค่ะ

ไหน ๆ ก็ได้มีโอกาสเขียนบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์แล้ว ข้าพเจ้าก็ขอรายงานสรุปการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ของคณะสหเวชศาสตร์  ณ ที่นี่เลยล่ะกันนะค่ะ   "สรุปผลการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#หน่วยกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 118335, เขียน: 09 Aug 2007 @ 14:04 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 22:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากแหม่ม ที่นำมาเล่าให้ฟัง แถมยังมีสรุปให้ดูด้วย
เขียนเมื่อ 

ครบถ้วนทั้งเปิด และปิด แจ่มแจ้งดีค่ะ

แล้วอย่าลืมมอบมรดกข้อเสนอแนะ ส่งต่อแก่ทายาทนิสิตปีต่อไป  เพื่อให้การจัดกิจกรรม ประทับใจ ทั้งพี่และน้อง ไม่รู้ลืม

สงสัยต้องตั้งดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป็น

  • จำนวนนิสิตที่หลั่งน้ำตาด้วยความประทับใจรุ่นพี่  หรือ
  • จำนวนแผ่นของกระดาษทิชชูที่ใช้ซับน้ำตาแห่งความปิติอยินดี  หรือ

 

  • ประกวดภาพประทับใจ (แบบว่าแอบถ่าย) ที่สื่อถึงความรู่สึกดีดี ระหว่างจัดกิจกรรม  เช่น ภาพพี่ช่วยน้อง  น้องช่วยพี่  ฯลฯ 

เอ้า....พูดจริงๆ นะคะเนี่ย...ไม่ได้ล้อเล่น....