ตรวจสอบสิ่งแวดลอมด้วยเมล็ดบัวครั้งที่2

odd
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิธีวัดความสะอาดของสภาพแวดล้อมทำได้ด้วยตัวเรา
แหล่งตรวจสอบอยู่ที่ด้านข้างเรือนจำกลางอยุธยาติดถนนสายเอเซียทำครั้งแรกเมื่อ28ก.ค.2550วิธีการตรวจสอบคือนับเมล็ดดีหารด้วยเมล็ดทั้งหมดในฝักบัว1ฝักควรทำอย่างน้อย5ฝัก เมล็ดลีบก็ทำได้เช่นเดียวกันแล้วหาค่าเฉลี่ยถ้าได้ 80-90%แสดงว่าสิ่งแวดล้อมดี ถ้าค่าเฉลี่ยได้70-80%ให้ระวัง 70-60สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม มีมลพิษจากน้ำ เสียทำให้บัวฝักเล็ก(มีน้อยกว่า20เมล็ดใน1ฝัก) แมลงผสมเกสรมีน้อย เนื่องจากบัวต้องการผสมเกสรจากแมลง แสดงว่ามีมลพิษทางอากาศ ทางเสียงเป็นต้น การตรวจสอบครั้งนี้ใช้ฝักบัว20ฝักได้ค่าเฉลี่ยของเมล็ดดีเท่ากับ71.08%แสดงว่าสภาพแวดล้อมต้องระมัดระวังกำลังเสื่อมโทรม โปรดช่วยกันตรวจสอบฝักบัวจากแหล่งใกล้บ้านของท่าน จำไว้โลกสวยด้วยมือเราบ้านสมุนไพร-odd

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสมุนไพรความเห็น (0)