สวัสดีค่ะ...วันนี้ทำงานวันแรกของปี 2549 ที่สสวท.ก็ยังดูไม่ค่อยคึกคักเท่าเดิม เพราะบางคนก็ยังไม่กลับจากต่างจังหวัดค่ะ ส่วนงานที่ต้องทำนั้น ส่วนมากแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งงานที่หนูได้รับมอบหมายก็คือ ทำปกสำหรับแปะเทปBeta ด้วยโปรแกรม Power point โดยรายละเอียดที่จะต้องใส่ไปนั้นก็จะมี ชื่อเรื่อง กลุ่มสาระ เวลา ปีที่ผลิต ซึ่งชัยฤทธิ์ก็ทำเหมือนกันกับหนูแต่ทำคนละเครื่องค่ะ จากนั้นก็นำไปปริ้นแล้วก็มาตัดแปะค่ะ