การออกแบบสารสนเทศ (Information design)
การออกแบบสารสนเทศคือการฝึกปฏิบัติ ใน การวางแผน และสร้างรูปทรงขององค์ประกอบ หรือ รายละเอียด ในระดับของโครงสร้างการออกแบบ (การจัดการ ของ ข้อมูลข่าวสร หรือ ข้อมูลเนื้อหา ภายในตัวมันเอง) โดยจะใช้รูปแบบ และฟร์อม เพื่อสร้างโครงสร้างสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งานตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดทั้ง ขบวนการออกแบบสารสนเทศ "นักออกแบบสารสนเทศ" ต้องเป็นผู้ที่ทำงานด้วยการบูรณาการศาสตร์ ทักษะที่หลากหลาย โดยที่พวกเขาจะต้องรวมเอาทักษะจากทางด้านศิลปะ (graphics, typography, writing & editing) และ วิทยาศาสตร์ (human factors, psychology, cogintion) เพื่อระดมสรุปการจัดเนื้อหา สร้างแนวคิด และ ออกแบบสาร ที่ใช้ในการสื่อสาร