ศน.ศิลปะ

การวิจัยในชั้นเรียน

ความหมาย

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยการหาคำตอบอย่างมีระบบ และวิธีการที่เชื่อถือได้


ขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียน

1. สื่อการสอนที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ( Innovation )
2. กิจกรรมพัฒนาหรือเทคนิควิธีสอน ( Instruction )

ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน
• ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
• วิจัยจากงานประจำที่ปฏิบัติการ
• ศึกษาเฉพาะในห้องเรียนหรือโรงเรียน
• อาจไม่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยมากนัก

• อาจไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
• ไม่เน้นเรื่องสถิติมากนัก
• การหาคำตอบเป็นระบบเชื่อถือได้

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
1. สังเกตและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน
2. กำหนดรูปแบบหรือวิธีการแก้ปัญหา
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรม ( เครื่องมือ )
4. รวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
6. เขียนรายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณชายเล็ก อด.1

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยในชั้นเรียน

หมายเลขบันทึก: 118094, เขียน: 08 Aug 2007 @ 18:05 (), แก้ไข: 17 Apr 2012 @ 11:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)