ประสบการณ์ CEO Retreat II (6)

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในระหว่างเตรียมการเสนอผลการประชุมของกลุ่ม 7.2 และ 9.1-9.2 ได้มีโอกาสพบกับพี่มานิต  วัฒนเสน (ปัจจุบันคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล)  ซึ่งเป็นรุ่นพี่มาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรี  พี่มานิต เป็นที่รักของน้องๆ และช่วยเหลือทำให้รุ่นน้องโดยตลอด สิ่งที่พี่มานิตทำไม่ได้คือ ข้อสอบ ทำให้ต้องเบนเข็มไปเป็นนักเรียนรัฐศาสตร์ จนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน โดยก่อนดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ต และปัตตานี ตามลำดับ  พี่มานิตกับผมยังจำกันได้ เพราะพี่มานิตมารับน้องที่สถานีรถไฟหัวลำโพงตอนผมเป็นน้องใหม่ แม้ว่าจะมีเวลาจำกัดก่อนที่ท่านรองนายกฯ ชิดชัย  จะมาเป็นประธานในที่ประชุม ผมกับพี่มานิตก็มีโอกาสพูดคุยและแสดงความยินดีซึ่งกันและกัน งานของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นงานที่มีภารกิจและความรับผิดชอบสูง ต้องครบเครื่องรอบด้าน ผมยังเชื่อว่าอนาคตของพี่มานิตยังไปได้ไกล เนื่องจากอายุยังไม่มากนัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)