AAR UKM 1/2549

สิ่งที่น่าจะต้องช่วยกันปรับปรุงในครั้งต่อไป คือ การออกแบบกิจกรรมและกำหนดการ ควรพิถีพิถันและออกมาให้เร็วกว่านี้ (เหมือน AAR ของผมครั้งที่แล้วครับ <Link> และ <Link>)

A. ความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรม

         วัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วมจากทีม มน. มี 3 ข้อดังที่ผมเคยบันทึกไว้ก่อนที่จะเดินทางไปมหาสารคาม < Link > คือ

         1. เข้าร่วมกิจกรรม UKM Network เพื่อการ ลปรร. ตาม MOU

         2. สร้างทีมงานเพื่อบูรณาการระบบคุณภาพภายใน มน. (จากหลายหน่วยงาน)

         3. สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

B. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง คือ

         1. ได้เข้าไปมีส่วนช่วยเจ้าภาพแก้ปัญหาเรื่องไม่มีวิทยากรจาก สมศ. เนื่องจากท่าน  ผอ.สมศ. (ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์) ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ และไม่ได้ส่งผู้แทนมา ทำให้ ดร.วรรทณา สินศิริ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ม.มหาสารคาม) ที่ทำหน้าที่หลักอยู่ฝ่ายเจ้าภาพเกิดความไม่สบายใจและกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก ด้วยความที่คุ้นเคยกันมาก่อน ไม่กี่วันก่อนการจัดกิจกรรม ท่านอาจารย์วรรทณาได้โทรศัพท์ไปปรึกษาผม เชิงขอร้องให้ช่วยพูดเรื่องเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบ 2 โดย สมศ. ให้ที่ประชุมฟังเพื่อจะได้เกิดแนวความคิดในเชิงบูรณาการ ผมเป็นทั้งเพื่อน อ.วรรทณาและเป็นสมาชิกในเครือข่ายจึงตกปากรับคำช่วยพูดในส่วนนี้ให้เพื่อ อ.วรรทณาจะได้สบายใจขึ้นและเอาเวลารวมทั้งความคิดไปแก้ปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป จุดนี้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหวังของผม ซึ่งผมก็ทราบดีล่วงหน้าตั้งแต่รับปากกับ อ.วรรทณา ไปแล้วว่าจะเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องผิดหวัง เนื่องจากคาดว่าจะได้ฟังจากปากท่านอาจารย์สมหวังโดยตรง

         2. ได้ข่าวแว่ว ๆ จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า มน. มีโอกาสที่จะได้รับ BIO Award 2005 ซึ่งจะประกาศอย่างเป็นทางการในเดือน ก.พ. 49

         3. ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์จันทวรรณ (ดร.จันทวรรณ น้อยวัน) เรื่อง PlanetMatter และ FeedSpring ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้มาก

         4. ได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ให้นำ AAR ไปพัฒนาคนรอบข้างเพื่อลดภาระงานของตัวผมเอง จะได้ทำงานกันได้ดีขึ้น

         5. ได้รับหนังสือ “จากเสาเข็มถึงหลังคา เล่าเรื่องบ้านคุณภาพของชาวศิริราช” เป็นของขวัญปีใหม่จากท่านอาจารย์หมออภิชาติ ศิวยาธร ซึ่งเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ผมจะได้นำมาเรียนรู้ได้อีกมาก เนื่องจากสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนี้อยู่แล้ว

         6. ได้มีโอกาสทำ AAR ในโอกาสครบรอบ 1 ปีเครือข่าย ร่วมกับสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ (ช่วง Business Meeting) ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น ได้ทราบสถานะตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

         7. ได้มีโอกาสทำ BAR (ที่โรงแรม คืนก่อนการประชุม) และทำ AAR (บนรถ bus ระหว่างเดินทางกลับ) บรรยากาศเกินความคาดหวังครับ (บรรลุวัตถุประสงค์หลักข้อ 2)

         8. ได้เห็นตัวอย่าง “การบูรณาการระบบคุณภาพ” ที่ดีจาก มอ.

         9. ได้เห็นตัวอย่าง “ระบบการบริหารงานบุคคล” ที่ดีจาก มข.

         10. ได้เห็นตัวอย่าง “Dialogue” ที่ดีจาก มรภ.มหาสารคามทั้งทีม ผมว่าเป็นธรรมชาติดีมาก

         11. ได้เห็นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์มากกว่าที่คาดไว้มากทั้งในแง่จำนวนสถาบันและจำนวนผู้เข้าร่วม (มากกว่าสมาชิกเครือข่าย)

         12. ได้เห็นภาพความสำเร็จของการจัดงานที่ดีกว่าที่คาดไว้ (เนื่องจากเป็นเรื่องยาก)

         13. ได้เยี่ยมชมนครจำปาศรีเป็นครั้งแรกในชีวิต

         14. ได้รับผ้าไหมจากท่านอาจารย์วรรทณาเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นสีที่ผมชอบมากเป็นพิเศษด้วย

         15. ........ (ยังมีอีกครับ)

C. สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาดหวัง คือ

         1. สถานการณ์ทำให้พลาดโอกาสที่จะได้พาทีมไปสำรวจเส้นทาง EWEC จนถึงนครสวรรค์ของประเทศลาว (สวรรค์ ณ เขต) (ตามวัตถุประสงค์หลักข้อ 3) อาจจะทำให้บางท่านรู้สึกผิดหวัง

         2. ส่วนเรื่องที่หลายท่านรู้สึกว่าได้น้อยกว่าที่คาดเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ ลปรร. กันในวงกว้างกว่านี้นั้น ผมไม่ได้คาดหวังตั้งแต่ได้ร่วมกันจัดทำกำหนดการแล้วครับ ทราบดีว่าจะต้องออกมาเป็นแบบนี้ ยังรู้สึกว่าผลออกมาดีกว่าที่คาดไว้เสียด้วยซ้ำ ทั้งนี้เนื่องจากมีท่านอาจารย์หมอวิจารณ์มาช่วยเพิ่มเติมเสริมแต่งเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งถึง AAR ในช่วงสุดท้ายและยังมีท่านอาจารย์จันทวรรณ มาช่วยให้ความรู้เรื่อง IT ที่มีประโยชน์มาก

D.  สิ่งที่น่าจะต้องช่วยกันปรับปรุงในครั้งต่อไป คือ การออกแบบกิจกรรมและกำหนดการ ควรพิถีพิถันและออกมาให้เร็วกว่านี้ (เหมือน AAR ของผมครั้งที่แล้วครับ < Link > และ < Link >  )

E. สิ่งที่จะทำต่อไป คือ

         1. นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ ไปบูรณาการระบบคุณภาพใน มน. ให้ดียิ่งขึ้น จะเอาของตัวเอง (มน.) และของ มอ. เป็นตัวตั้งในการคิด เอาของ ม.อื่น ๆ มาช่วยประยุกต์ใช้

         2. พัฒนาระบบ IKM ใน มน. ให้เป็นระบบ ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น (ตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นยังมั่ว ๆ อยู่ครับ)

         3. จะประสานงานกับสมาชิก UKM อื่น ๆ ให้มีกิจกรรมที่ดี ๆ ต่อไปครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)