ขอขอบคุณเจ้าภาพ UKM 1/2549 (ม.มหาสารคาม และ มรภ.มหาสารคาม) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.วรรทณา สินศิริ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ม.มหาสารคาม) และทีมงาน ที่ได้เป็นผู้ประสานงานหลักกับผู้ประสานงานเครือข่าย (รศ.นพ.อภิชาติ ศิวยาธร) และสมาชิกภายในเครือข่าย และที่พิเศษที่หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือ ยังต้องประสานงานกับ กพร. สมศ. สตง. กพ. แถมด้วยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ที่มากกว่าทุก ๆ ครั้งอีกด้วย มากกว่าสมาชิกภายในเครือข่ายด้วยซ้ำ

         การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ทุกคนทราบดีว่า เป็นงานที่ยากและหนักกว่า UKM ทุกครั้งที่ผ่านมา โจทย์ที่กำหนดไปโดยสมาชิกในเครือข่ายเรื่อง “การบูรณาการระบบคุณภาพ” ก็ยาก การเชิญวิทยากรก็ยากยิ่ง การประสานงานเพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็ยาก (ผมว่ายากกว่าการเป็นเจ้าภาพเดี่ยว ๆ ) การที่จะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งของสมาชิกและของผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ก็ยาก
         กำหนดการที่สมาชิกเครือข่ายทุกสถาบันช่วยกันกำหนดขึ้นมาก็ค่อนข้างจะต่างจากทุกครั้ง กล่าวคือ เป็นการบรรยายและรับฟังเสียเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางท่านอาจจะรู้สึกได้อะไรไปน้อยกว่าความคาดหวัง เจ้าภาพก็รู้สึกรับผิดชอบ ทั้ง ๆ ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องของสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและนำไปแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป

         แต่ในความยาก ๆ ทั้งหมด เจ้าภาพก็สามารถจัดการเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีภาพรวมความสำเร็จของงานไม่ได้น้อยกว่าทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา ในนามของชาว มน. จึงขอชื่นชมทีมงานเจ้าภาพและขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้

         แล้วพบกันใหม่ใน UKM ครั้งหน้า ซึ่งรายละเอียดคงต้องรอผลจากการประชุมในวันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 49 ที่คณะวิทย์ ม.มหิดล (ห้อง K 101 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป) อีกที ได้ผลอย่างไรแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร