5 ม.ค.2549 วันนี้มาถึงที่ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาประมาณ 08.30 น. วันนี้มีผู้ใหญ่มาจากสำนักงานเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) เข้ามาเยี่ยมที่ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา เนื่องจากจะมีการจัดการประชุมการผลิตรายการโทรทัศน์ร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากับ สำนักงานเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ซึ่งตามกำหนดการจะมาถึงที่ศูนย์ฯ ประมาณ 13.00 น. เราจึงต้องเข้าตรวจเช็คความเรียบร้อยกันในช่วงเช้าว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่ เมื่อเช็คเสร็จ ก็ทำการต้อนรับคณะประชุม โดยจัดเตรียมของว่างไว้สำหรับให้รับประทานกันในระหว่างประชุม พอประชุมเสร็จก็ประมาณ 15.30 น. ก็เป็นหน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานที่จะพาคณะที่มาประชุมชมสถานที่ ทั้งห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ และห้องบรรยาย จนถึงเวลา 16.30 น. ก็แยกย้ายกันกลับบ้านเหมือนเดิม -:- นัท -:-