ปัญหาสังคม

SEX

                               SEX  ปัญหาสังคมท่ีครอบครัวต้องหันมามอง

ทุกวันนี้เราเคยได้ยินปัญหาเกี่ยวกับ sex  ในสังคมนักเรียนนักศึกษาจากสือต่าง ๆ ซึ่งมักเน้นนำเสนอแต่ข่าวท่ีออกมาในแง่ลบ แต่หากพวกเรามองให้ลึ้กซึ้งและเข้าใจจะเห็นความจำเป็นของปัญหาท่ีเกิดขึ้นและต้องเยี่ยวยาแก้ไขโดนเฉพาะการมีค่านิยมในเรื่อง  sex อย่างเปิดเผย การเทียวเตร่และมีเพศสมพันธ์ท่ีสำส่อน  มองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา เลียนแบบชาติอื่น ๆ ท่ีเจริญ(เจริญทางวัตถุ)  ทั้งท่ีเบื้องหลังความธรรมดาเหล่านั้นล้วนแต่สะท้อนถึงปัญหาของสุขภาพจิตของเยาวชนแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาดการอบรม การฝึกวิสัยท่ีดี การเลี้ยงลูกแบบตามใจมากเกินไป ขาดความรักความเอาใจใส่จากครอบครัว ทำให้เด็กเกิดความหว้าเหว่หาท่ีพึ่งทางใจ โดยการใช้ท่ีพึ่งทางกายโดยเฉพาะการมี sex  มาประทังชีวิตของตนเองไปวัน ๆ ถามว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากตัวเด็กทั้งหมดหรือเปล่า คำตอบคือไม่  เพราะคนใกล้ชิดครอบครัวเด็กก็ควรมีส่วนรับผิดชอบด้วย

การยึดติดกับวัตถุมากเกินไปทำให้เกิดอาชีพค้าประเวณีเพื่อหาเงินมาชื้อความสะดวกสบายฟุ่มเฟื่อย โดยไม่นึกถึงผลเสียท่ีจะตามมาในอนาคต  สะท้อนให้เห็นปัญหาจากครอบครัวท่ีไม่ดูแลเอาใจใส่ให้การอบรม รวมถึงการไม่ได้ความรัก เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว  ถ้าครอบครัวใดมีสายสัมพันธ์ท่ีดี สอนลูกให้เคารพนับถือตนเองและผู้อื่น รู้จักเลือกท่ีจะไม่หลงระเริงอยู่กับวัตถุนิยมเกินไป ความสำเร็จคงอยู่ไม่เกินเอื่อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตการเรียน การงานในอนาคต รวมทั้งความสุขท่ีพอเหมาะพอดีของเยาวชนเหล่านั้นด้วย

นายปฏิรูป  เขียวดี  รหัสนักศึกษา  4930123103736

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า

คำสำคัญ (Tags)#sex

หมายเลขบันทึก: 117376, เขียน: 06 Aug 2007 @ 15:41 (), แก้ไข: 14 Apr 2012 @ 22:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ได้อ่านแล้วหนูกลัวมากคะ (เด็กโง่)