สัตตภัณฑ์ล้านนา(๓)

ศักราช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ลายเส้นพญานาคในสัตตภัณฑ์ล้านนา

        เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ ส.ค.๕๐ ผมได้เข้าไปวาดเส้นสัตตภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นสัตตภัณฑ์ที่มี   พญานาคเป็นกรอบข้าง ทอดตัวลงมา โดยส่วนหางอยู่ด้านบน ส่วนหัวจะอยู่ด้านล่าง ในรูปทรงสามเหลี่ยม โดยพญานาคจะขนานเป็นกรอบด้านข้างทั้งสองของสัตตภัณฑ์มี นาคข้างละสามตัว มีเชิงเทียนหรือเสาเทียนอยู่ ๗ เสา

        มณี  พยอมยงค์ ( 2538 : 42) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของชาวพุทธที่จัดทำสัตตภัณฑ์ถวายนั้น มีหลายประการ หากจะประมวลมากล่าวไว้เป็น 4 ประการคือ             

  • 1. เพื่อความงดงามทางประติมากรรม  เพื่อความงามทางด้านประติมากรรมนั้น  เนื่องมาจากความรักความต้องการ อยากดูอยากสัมผัสกับสิ่งสวยงาม ซึ่งทำให้มีความสบายใจและเป็นสุข ไม่อิ่มไม่เบื่อ ซึ่งล้านนาจะพูดกันว่า   บ่อิ่ม บ่ก้าย          
  •  2. เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  เพื่อบูชาพระรัตนตรัยนั้น หมายถึง ชาวพุทธผู้มีความเคารพ เลื่อมใส ย่อมต้องการบูชากราบไหว้ สิ่งที่ตนเห็นว่ามีค่ามากที่สุด         
  • 3. เพื่อบุญกุศล พุทธศาสนาสอนให้พึ่งตนเอง ไม่มีเทพเจ้าองค์ใดช่วยได้ หากเราทำดีหรือทำชั่วย่อมได้รับผลด้วยตนเอง ดังนั้น การบูชาจึงต้องการบุญกุศลมากที่สุด เพราะจะเป็นเครื่องช่วยให้ไปเกิดในสุคติชาติหน้า มีสวรรค์และมนุษย์ที่ดี เป็นต้น          
  •  4. เพื่อค้ำจุนพระพุทธศาสนา ข้อความนี้สำคัญมาก พุทธศาสนิกชนที่ดีต้องการให้ศาสนสถาน และศาสนาวัตถุมีอยู่อย่างพร้อมมูลมั่นคงถาวรในวัดนั้น ๆ เพื่อจะยังศรัทธาปสาทะของผู้อื่นให้เลื่อมใสศรัทธาต่อไป การนำเอาสิ่งต่าง ๆ มาถวายจึงเป็นความตั้งใจจะค้ำจุนศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป

     

(ภาพลายเส้นพญานาคสัตตภัณฑ์ล้านนา โดยศักราช ฟ้าขาว)
โปรดติดตามต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกแห่งศิลปะ สังคม วัฒนธรรม ชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ศิลปะ#เรื่องเล่า#วัฒนธรรม

หมายเลขบันทึก: 116935, เขียน: 04 Aug 2007 @ 22:09 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)