โรงเรียน.....แหล่งเรียนรู้ของเด็ก

“ทุกสิ่งทุกอย่าง ครูต้องทำเป็นตัวอย่าง สร้างสรรสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ด้วยความจริงใจ ให้ความรัก ความใส่ใจ ห่วงใย และดูแลเหมือนลูก”

         ครูคือแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในโรงเรียน    เคยมีคำกล่าวเสมอว่าการเรียนรู้ของเด็กดีที่สุดคือ  การทำให้เด็กได้เห็นจริงๆ   คือการเป็นแบบอย่างในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เด็กได้เรียนรู้ อย่างไม่หลงทาง    ในงานตลาดนัดสุขภาพของกรมอนามัย  คุณครูสุภาพ  ดอถิธาภรณ์  โรงเรียนวัดดอนศาลา  อ.ขวนขนุน  พัทลุง   ได้ช่วยยืนยันสิ่งดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

        

    ครูสุภาพ   เน้นว่า การเป็นแบบอย่างของครูช่วยสร้างพฤติกรรมเด็กได้ดีกว่าสื่อใดๆ       เคยเป็นครูสอนนาฏศิลป์ สอนแล้วสนุก  พอมาอยู่กับสุขภาพแล้วเป็นสุข  ด้วยเวลา 12  ปี ที่ทำงานสุขภาพอนามัย  ไม่มีสื่อการเรียนการสอนใดๆ ดีเท่ากับทำตัวอย่างให้เด็กได้เห็น ครูทุกคนจะทำตัวอย่างให้เด็กๆ ได้ทำตาม  ดังเช่น  เราอยากเห็นเด็กๆ แปรงฟัน  แต่เดิมเคยใช้เพลง  ต่อมาครูใหญ่ทำอ่างล้างมือที่หน้าต่างให้ครูทุกคน  พอเด็กๆ เห็นครูแปรงฟัน เด็กก็จะแปรงฟัน                นอกจากเป็นตัวแบบที่ดีด้านสุขภาพแล้ว ครูและนักเรียนทุกคนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เป็นอย่างดี  อย่าง เช่น เรื่องของขยะ  ครูและ ผู้อำนวยจะ ช่วยเด็กๆ เก็บขยะ    มีการแยกขยะ    ขยะที่มีพิษเก็บรวบรวมไว้ให้เทศบาลจัดเก็บ  เศษใบไม้ใบหญ้าเก็บทำปุ๋ยชีวภาพ  จึงทำให้โรงเรียนสะอาดเสมอ  สุดท้ายครูสุภาพเน้นว่า  ทุกสิ่งทุกอย่าง ครูต้องทำเป็นตัวอย่าง สร้างสรรสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆ ด้วยความจริงใจ ให้ความรัก  ความใส่ใจ  ห่วงใย และดูแลเหมือนลูก”  

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องของเด็กๆ

คำสำคัญ (Tags)#ครูคือแบบอย่างที่ดีของเด็ก

หมายเลขบันทึก: 116921, เขียน: 04 Aug 2007 @ 21:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆด้วยครับ

ที่มีคุณครูที่เป็นตัวอย่างที่ดี

ขอสนับสนุนการทำดีให้เด็กดูครับ