การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วยProgram Photoshop นั้น บางท่านที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการใช้โปรแกรมนี้ก็ให้ออกแบบเทมเพลตจากโปรแกรมก่อนโดยยึดความต้องการของตัวเอง ความสวยงาม การเล่นสี และเงาและให้ยึดถือว่าให้คนที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของเราได้อะไรบ้างและทำให้การโหลดเข้าสู่หน้าจอได้เร็วขึ้น