แทนค่าน้ำนม

ไฉน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บางคนบอกคุณครูขา อาจารย์ครับ เขียนความไม่ดีของพ่อแม่ได้ไหมครับ

 เดียวนี้ให้นักเรียนนักศีกษาเขียนเรียงความพระคุณพ่อแม่  เขียนได้ ๒-๓ แถวหมดแล้ว เขียนไม่ออก บางคนบอกคุณครูขา อาจารย์ครับ เขียนความไม่ดีของพ่อแม่ได้ไหมครับ ทำให้คิดว่าปัจจุบันใยจึงเป็นเช่นนี้ มีเหตุปัจจัยใดบ้าง ที่ทำให้ไม่สามารถนึกพระคุณพ่อแม่ออกและเขียนได้ (ช่วยคิดหน่อยครับ สิ่งชั่วมาท่วมทับคุณความดีของพ่อแม่หมดแล้วหรือไร)

พ่อแม่นี้ท่านกล่าวว่ามีพระคุณต่อลูกอย่างล้นเหลือมากมายจนไม่อาจนำสิ่งใดมาเปรียบปานได้ ถึงกับกล่าวว่า เอาแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษ เอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นหมึกเขียนพรรณาพระคุณพ่อแม่จนน้ำหมดมหาสมุทรก็ไม่สามารถพรรณาพระคุณแม่ได้หมด เมื่อเป็นเช่นนี้การตอบแทนจึงยากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย 

หลักการในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหน้าที่ของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ ๕ ประการ คือ         ลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นการตอบแทน       ลูกต้องช่วยทำกิจธุระต่างๆ ของพ่อแม่        ลูกต้องดำรงวงศ์สกุลไว้ มิให้ตกต่ำเสื่อมเสีย        ลูกต้องประพฤติตนให้สมควรได้รับทรัพย์มรดก        เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว ลูกต้องจัดงานศพทำบุญอุทิศไปให้ท่านหน้าที่ของลูกทั้ง ๕ ประการนี้ คนไทยทุกคนมิใช่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้น ส่วนใหญ่กระทำกันอยู่แล้ว แต่พิจารณาดูข้อต่างๆ จะเป็นการตอบแทนที่เป็นวัตถุ และคุณค่าทางด้านจิตใจเบื้องต้นอันเป็นลักษณะของกัลยาณชนทั่วไป

การตอบแทนคุณพ่อแม่ซึ่งมีมากสุดที่จะพรรณนาให้หมดสิ้นได้นั้นท่านได้อุปมาไว้ว่า ลูกผู้กตัญญูเห็นคุณของพ่อแม่เห็นค่าของน้ำนม ยกพ่อไว้ที่บ่าข้างซ้าย ยกมารดาไว้ที่บ่าข้างขวาของตนเอง โดยไม่ต้องให้ท่านลงมาจากบ่าเลย ถ่ายหนักถ่ายเบาและทำกิจทุกอย่างอยู่บนบ่าของลูกนั้น ลูกกระทำการดูแลเอาใจใส่ปรนนิบัติอย่างดีที่สุดด้วยอาการดังกล่าวมานี้ก็ไม่อาจทดแทนให้สิ้นสุดได้

อย่างไรจึงจะทดแทนได้สิ้นสุด โปรดติดตามครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพิงชุมพวง

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่า#คุณธรรมจริยธรรม#พระคุณพ่อแม่#การตอบแทนคุณพ่อแม่

หมายเลขบันทึก: 116875, เขียน: 04 Aug 2007 @ 16:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

     สวัสดีครับ..ไฉน

   สังคมปัจจุบันทำให้สิ่งที่คุณคิดหมดไปแล้วก็ได้สำหรับสังคมเมือง พ่อแม่ทำงานฝากลูกกับแม่บ้านและนมผง โตมาใช้เงินเป็นเครื่องมือแทนความรักความอบอุ่นจากกายใจของพ่อแม่ ลูก...............จะคิดกับพ่อแม่อย่างไร...