บทที่4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การเชื่อมโยง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อการสื่อสารและใช้ข้อมูลและสารสนเทสศร่วมกันซึ่งมีลักษณะของการเชื่อมต่อที่แบ่งตามการประมวลผลของระบบเครือข่ายคอมเพิวเตอร์มี 3 วิธีการหลักคือ

1.ระบบศูนย์รวม(Centralized systems) มีลักษณะเฉพาะคือ ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เป็นแม่ข่าย โดยมีเทอร์มินัลเชื่อมต่อตรงกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล เช่น สายโทรศัพท์ และการปรพมวลผลจะทำที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเท่านั้น

2.ระบบกระจาย(Distributed systems) มีลักษณะฉพาะคือ ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กไมโครคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเชื่อมโดยมีไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายเรียก File Server เพื่อควบคุมการเชื่อมโยงของลูกข่าย เช่น เครือข่าย LAN (Local Area Network) การประมวลผลสามารถทำได้ทั้งที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย

3.ระบบผสม(Hybrid system) มีลักษณะเฉพาะคือ เป็นระบบผสมระหว่างระบบศูนย์รวม และการกระจาย โดยใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือ LAN เข้าด้วยกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หมายเลขบันทึก: 116816, เขียน: 04 Aug 2007 @ 14:40 (), แก้ไข: 03 May 2012 @ 14:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)