โปรแกรม sound recorder

           โปรแกรม  Sound Recorder  ใช้เปิดเล่น(play)    บันทึกเสียง  ตกแต่งเสียงได้    แหล่งเสียงนั้นได้จาก หลายทาง   เช่น  ไมโครโฟน   ซีดี   ไลน์อิน   เวฟ ……  เป็นต้น        การใช้ Sound Recorder  เพื่อการ บันทึกเสียง    ทำได้โดย

           1. เปิดโปรแกรม Sound Recorder  ขึ้น    จะมีหน้าต่างของ Sound Recorder   แสดงขึ้น

           2. คลิกปุ่ม  Record  สีแดง     เสียงที่เราพูด  บรรยาย  จากแหล่งเสียงภายนอก …. จะถูก บันทึก(อัดเสียง)ทันที     

           3. สังเกตปุ่มชี้  position  จะเลื่อนไปทางขวา  และมีเลขแสดงเวลากำกับแสดงอยู่ในช่อง Length  รวมทั้งแถบสีเขียวจะกระเพื่อมตามระดับความดังของเสียง        เมื่อได้เสียงตามที่ต้องการ   ก็ให้คลิกปุ่ม  stop

            ให้ทดสอบเสียงว่าถูกบันทึกหรือไม่  โดยการคลิกปุ่ม   play

4. ให้ทำการเซฟไฟล์เสียงนี้ไว้    โดยคลิกเมนู File /  Save As….    ทั้งนี้ให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะใช้ เก็บไฟล์เสียงให้ถูกต้องและสามารถค้นหามาใช้ในโอกาสต่อไปได้ด้วย

            5. ให้คีย์ชื่อไฟล์เสียง  ลงในช่อง File name   เช่นตั้งชื่อไฟล์ว่า  sp001   และให้สังเกตชนิดไฟล์ให้เป็นแบบ  .WAV   ด้วย

         6.ควรทำการปรับความถี่ของเสียงที่จะใช้ในการเซฟไฟล์เสียงนั้น  เป็นแบบความ   11025  mHz   8  bit   stereo    ซึ่งผมคิดว่าเป็นช่วงความถี่ที่เหมาะสม  ไฟล์เสียงก็จะไม่ใหญ่นัก  และระดับเสียงก็พอฟังได้ในระดับที่น่าพอใจ(ท่านจะเลือกความถี่ระดับสูงอื่นก็ได้   แต่ไฟล์เสียงจะใหญ่มากขึ้นอีก)   การเลือกความถี่ทำได้โดย

       6.1  คลิกปุ่ม  change

       6.2  คลิก dropdown   ของช่อง  Attribute   เพื่อเลือกความถี่  11025  mHz   8 bit  Stereo        21kb/sec

       6.3  คลิกปุ่ม  OK

            7. คลิกปุ่ม  Save          ก็จะได้ไฟล์เสียง  ตามที่บันทึกและต้องการ  

            ขอให้ทดลองทำ ….. จนสามารถใช้บันทึกเสียงได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม  กับงาน มัลติมีเดียที่ต้องการ ……….กันนะครับ.....

            อย่าลืมนะครับ.....  ก่อนเซฟไฟล์เสียง   ต้องปรับความถี่ก่อนเซฟไฟล์นะครับ  ไฟล์เสียงจะได้ไม่ใหญ่เกินไป ......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.อย.1

คำสำคัญ (Tags)#สื่อ

หมายเลขบันทึก: 116549, เขียน: 03 Aug 2007 @ 11:44 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 09:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)