การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 สำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 2550

ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด. 51สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 แล้ว

ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด. 51สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 แล้ว

บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี    ภ.ง.ด. 51 พร้อมกับชำระภาษี(ถ้ามี) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่(ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือทาง Internet ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2550 ถึงวันที่ 30  มิถุนายน  2550) ใหยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2550 ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2550

วิธีการคำนวณเพื่อแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51ให้คำนวณจาก

1.  กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี หรือ

2.  กำไรสุทธิของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

คำเตือน

(1)  กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ หรือแสดงรายการและชำระภาษีจากกำไรสุทธิจริงไว้ไม่ถูกต้อง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของภาษีท่ชำระขาด

(2)  กรณีไม่ยื่นแบบฯ หรือไม่ยื่นภายในกำหนดเวลาและมีภาษีต้องเสีย ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ แล้วแต่กรณีและต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทอีกด้วย

หมายเหตุ บริการยื่นแบบฯ ทางอินเตอร์เน็ต >  www.rd.go.th > บริการอิเล็กทอรนิกส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call  Center โทร. 0 - 2272  - 8000

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-Marketing

คำสำคัญ (Tags)#ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด. 51สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 แล้ว

หมายเลขบันทึก: 116383, เขียน: 02 Aug 2007 @ 17:50 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 21:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เจ้าไอย์
IP: xxx.137.170.20
เขียนเมื่อ 

อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภาษีในแบบ ภงด.90 , 91 ,93 ,94 , 95 ว่ามีกี่วิธี ยื่นยังไง ยื่นที่ไหน (พี่ช่วยหน่อยได้ป่าวคะ)

**คือว่าจะเอาไปทำรายงานอ่ะค่ะ แหะ ๆๆๆ