สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานสัมมนาวิชาการ

สวัสดี สึนามิ

         สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระวังและเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa
เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

     รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พณฯ สุรนันท์ เวชชาชีวะ) ให้ความรู้ถึงเรื่องที่รัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างใน 1 ปีหลังจากเกิดสึนามิ

     Mr. Lt. Lonnie Fuller (ผู้เชี่ยวชาญจากพอร์ตแลนด์) ให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสาธารณะภัยและการจัดการของประเทศสหรัฐอเมริกา

     Mr. Tomio Saito รองผู้ว่าราชการจังหวัดเฮียวโก๊ะ เขตคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสาธารณะภัยและการจัดการของ ประเทศญี่ปุ่น และมาตรฐานการก่อสร้าง การรับมือ การช่วยเหลือทั้งทางกายและจิตใจหลังประสบภัย

      รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงภัย บทเรียนจากภัยพิบัติสึนามิ ความรู้เรื่องที่มาของแผ่นดินไหว ตามสถานที่ต่างๆ ของโลก  

      ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ ให้ความรู้เรื่อง การสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ โครงสร้างต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานสัมมนาวิชาการความเห็น (0)