เที่ยวสุพรรณ........วันเดียวก็ได้

สุพรรณบุรี   เมืองยุทธหัตถี 

วรรณคดีขึ้นชื่อ  เลื่องลือพระเครื่อง

รุ่งเรืองเกษตรกรรม  สูงล้ำประวัติศาสตร์

แหล่งปราชญ์ศิลปิน    ภาษาถิ่นชวนฟัง

ช่วงนี้หยุดหลายวันเชิญเที่ยวสุพรรณ   เที่ยวสบาย ไป-กลับสะดวก    นายนิวัฒน์   เศรษฐีบุตร  ชั้น ม.๖/๑  โรงเรียนบางลี่วิทยา จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณ   วันเดียวก็ได้   เชิญคลิกเข้าชม.... 

12