เป็นการเล่าถึงการทำงานวิจัยซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ แต่ไม่ค่อยได้นำมาใช้ประโยชน์มากนัก (อยู่บนหิ้ง) แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบการทำวิจัยเป็นแบบ  R2R (Routine to Research) นั่นคือ

ผู้ใช้ ----->โจทย์วิจัย------>นักวิจัย----->ผลงานวิจัย------>ผู้ใช้

เป็นการทำงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง (สู่ห้อง) นอกจากนี้ยังนำงานวิจัยออกขายสู่ท้องตลาด(ห้าง) แต่อุปสรรคก็มีมากมาย ซึ่งขาดการยอมรับจากคนไทยด้วยกันเอง อีกทั้งปัญหาทางลิขสิทธิ์  อาจารย์เล่าให้ฟ้งว่าถึงขนาดที่ต้องผลิตแล้วส่งออกไปปั๊มตราเมืองนอกกันเลยทีเดียว!

จริง ๆ แล้วกลับมาดูในภาควิชาพยาธิเราก็มีความสามารถอยู่เหมือนกันน๊ะ !!!