การบูรณาการสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก


สื่อมัลติมีเดีย

 เคยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  ลองดูนะครับว่าเป็นอย่างไร (ติ/ชมได้ครับ)

แผนการจัดการเรียนรู้ แบบที่ 2
สื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

 • ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง......................................................
 • ภาพยนตร์ทั่วไป เรื่อง........................................................
 • คาราโอเกะประกอบภาพ เพลง............................................
 • คาราโอเกะ (ไม่มีภาพ) เพลง.............................................
 • CAI  เรื่อง......................................................................
 • Courseware เรื่อง............................................................
 • การสืบค้นข้อมูล  เรื่อง......................................................
 • เว็บไซด์ เรื่อง................................................................

                 
1.   การบูรณาการ

          1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................................

          1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................................  

          1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................................................

          1.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................................      
          1.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................................

 2.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          2.1  ........................................................................................................

          2.2  ........................................................................................................

          2.3  ........................................................................................................

          2.4  ........................................................................................................

 3.   มาตรฐานการเรียนรู้

          .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

          .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

          .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

  4.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

          4.1  ....................................................................................................

          4.2  ....................................................................................................

          4.3  ....................................................................................................

5.   สาระการเรียนรู้

          5.1  ....................................................................................................

          5.2  ....................................................................................................

          5.3  ....................................................................................................

          5.4  ....................................................................................................

 6.   กระบวนการเรียนรู้

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

          .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

   7.   กระบวนการวัดประเมินผล

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 8.   สื่อการเรียนรู้

          8.1  ....................................................................................................

          8.2  ....................................................................................................

          8.3  ....................................................................................................

          8.4  ....................................................................................................

                  

9.   หลักฐานการเรียนรู้

          9.1  ....................................................................................................

          9.2  ....................................................................................................

          9.3  ....................................................................................................

 10.   บันทึกหลังสอน

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

หมายเลขบันทึก: 114834เขียนเมื่อ 26 กรกฎาคม 2007 15:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 19:38 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
 • อยากให้ไปดูการทำสื่อของ
 • โรงเรียนบ้านเม็กดำ
 • ของ สพท บุรีรัมย์ เขต 2 จังเลยครับ
 • ถ้าท่าน ศน ไป ต้องชอบแน่ๆๆเลยครับ
 • ขอบคุณครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี