เทคโนโลยีที่เนคเทคจะให้การสนับสนุนในการทำวิจัยและพัฒนา

มีเทคโนโลยีอยู่ 6 อย่างซึ่งเนคเทคจะให้การสนับสนุน ด้วยเงินงบประมาณจำนวน 800 ล้านบาท เทคโนโลยี 6 อย่างนี้ได้แก่

1) ฮาร์ดดิกส์ ไดร์ฟ (HDD: Hard Disk Drive) เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของฮาร์ดดิกส์ประมาณ 40% ของฮาร์ดดิกส์ที่ส่งออกขายทั่วโลก

2) อาร์เอฟไอดี (RFID: Radio Frequency Identification) และสมาร์ท การ์ด (Smart card) ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการตรวจสอบรหัสของสินค้าและกระเป๋าเดินทางได้อย่างรวดเร็วเป็นต้น

3) ระบบสมองกล (Embedded Systems) ซึ่งจะช่วยทำให้รถและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างฉลาดและตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

4) ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems) ซึ่ง
ได้มีความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเพื่อจะทำให้มีปัญหารถติดน้อยลง

5) แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Applications) ซึ่งเนคเทคต้องการจะให้มีมาตรฐานที่อุปกรณ์พกพาทุกยี่ห้อตกลงและใช้ร่วมกันได้ 

ุ6) วิศวกรรมทางการแพทย์ (Bio-medical Engineering) ซึ่งต้องการจะเอาไปช่วยในการรักษาโรคหัวใจ โรคเบาหวานเป็นต้น

แหล่งข้อมูล

http://www.bangkokpost.com/040106_Database/04Jan2006_data02.php 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)