การจัดการความรู้สำหรับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่นอน Admit ในโรงพยาบาลตาคลี

ผู้จดบันทึกจะต้องทำหน้าที่สรุปประเด็นสำคัญๆ ไว้

        ส่วนของโภชนากร โรงพยาบาลตาคลีมีหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทีม PCT ดังนี้

        ผู้ป่วยในที่นอน Admit ในโรงพยาบาลทุกหอผู้ป่วยจะมีการนัดทำกลุ่มทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปโดยใช้สถานที่ที่ตึกหญิง ในทีมจะประกอบด้วยพยาบาล เภสัชกร โภชนาการ และจะมีผู้บันทึกข้อมูลได้จากการพูดคุยกัน (โดยจะเป็นพยาบาลของตึกหญิง)

        ขั้นตอนของการทำกลุ่มคือ ให้ผู้ป่วยแนะนำตนเอง (ชื่อ-สกุล) ที่อยู่ และอาการของโรคที่เป็นอยู่พร้อมทั้งให้เล่าถึงการรับประอาหารว่าอยู่ที่บ้านเป็นอย่างไร ใครดูแลหรืออาศัยอยู่กับใคร และปกติส่วนใหญ่รับประทานอะไร รับประทานได้มากน้อยแค่ไหน รับประทานอาหารครบ 3 มื้อหรือไม่ หลังจากที่ผู้ป่วยแต่ละรายได้พูดคุยหรือเล่าเสร็จแล้วโดยที่เจ้าหน้าที่พยายามให้ผู้ป่วยพูดสั้นๆ ได้ใจความ ผู้จดบันทึกจะต้องทำหน้าที่สรุปประเด็นสำคัญๆ ต่างๆ ไว้ เพื่อดูว่าผู้ป่วยเข้าใจถูกต้อง ปฏิบัติตัวถูกต้องมากน้อยแค่ไหนและเราจะเสริมในส่วนที่ผู้ป่วยยังขาดอยู่ หรือยังเข้าใจไม่ถูกต้องให้ผู้ป่วยใหม่ โดยทุกครั้งที่ทำกลุ่มเจ้าหน้าที่จะต้องสร้างความเป็นกันเองกับผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน

        ในส่วนของขนาดและปริมาณของอาหารผู้ป่วยเบาหวาน ทางโรงพยาบาลได้จัดทำ Model อาหารจำลองไว้ที่ตึกหญิงทุกครั้ง หลังจากการทำกลุ่มแล้วทางเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ป่วยได้ดูอาหารจำลองนี้ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกอาหารทานทดแทนในแต่ละหมวดได้ถูกต้องขึ้น หรือสามารถคะเนปริมาณของอาหารได้เองตามสมควรโดยไม่ต้องมีช้อนตวง, หรือตาชั่ง

        หลังการทำกลุ่มทุกครั้งพยาบาลประจำหอผู้ป่วยจะเป็นผู้ประเมินผู้ป่วยโดยการสอบถามให้ผู้ป่วยเล่าให้ฟังว่าทำกลุ่มได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง ไม่ให้รับประทานอะไรบ้างและอาหารประเภทไหนที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย และสามารถเลือกอาหารอะไรมาทดแทนในส่วนของอาหารที่รับประทานไม่ได้ ฯลฯ

เล่าโดย: คุณอำภา เจตน์พิสุทธ

            โภชนากร โรงพยาบาลตาคลี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (1)

;วรรณา
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 
คนเป็นโรคเบาหวานควรดูแลและควบคุมการรับประทานอาหารให้ดี