วารสารศูนย์บริการวิชาการ ฉบับล่าสุด

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วารสารศูนย์บริการวิชาการ ปี ๒๕๔๘ คลอดตัวจริงตามกำหนด

วารสารศูนย์บริการวิชาการ ฉบับล่าสุด

 ต้องขอแสดงความขอบพระคุณทีมบรรณาธิการ ซึ่งนำทีมโดย บรรณาธิการอาวุโส รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ และ อาจารย์กิตติ วิเชษฐ์ ฐะพงษ์ และ บรรณาธิการ ผู้ที่ทุ่มเวลาให้อย่างมาก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ โลหะสุต รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล รองศาสราจารย์ ดร.สมาน ฯลฯ และ ที่ทำงานหนักต่อเนื่องมาตลอด คือ ท่านผู้จัดการ คุณ สิรินธร วงษ์ชาลี

 วารสารศูนย์บริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์ "เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และกิจกรรมการบริการวิชาการต่อชุมชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสนองตอบต่อปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

                                     วารสารฉบับสุดท้ายของปี ๒๕๔๘ ออกเล่มจริงได้ทันเวลา เดือนธันวาคม ๒๕๔๘ และ สำหรับท่านที่ต้องการ Download สามารถ Click ได้ที่รูปหน้าปกวารสาร ซ้ายมือครับ

 ในปี ๒๕๔๙ ทีมงานจะ "ปรับ ทำให้วารสารมีชีวิตชีวา สามารถโต้ตอบ และ แสดงความคิดเห็นกับผู้เขียนได้ และ จะสามารถ ลปรรได้ด้วยครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

คนอ่านวารสาร
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับคำชื่นชมค่ะ