36 แผนที่ชีวิตของพ่อ

ใช้แผนที่ในการนำทางสู่ความสำเร็จของชีวิต

วันนี้เป็นวันเริ่มต้นการทำงานในปีใหม่ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มีการประชุมลปรร. กันในสถาบันฯ โดยคุณอนุรักษ์ ได้นำ พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาร่วมแลกเปลี่ยน เห็นว่ามีประโยชน์น่าจะนำมาแลกเปลี่ยนกัน และคิดว่าสามารถใช้กับการดำเนินชีวิต การทำงานแม้แต่การพัฒนาคุณภาพค่ะ แผนที่นี่มี 36 ข้อด้วยกันดังนี้ค่ะ

แผนที่ชีวิตของพ่อ
1.  ขอบคุณข้าวทุกเม็ด  น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ
2.  อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด  นอกจาก ปัญญา และความกล้าหาญ
3.  เพื่อนใหม่  คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่า/มิตร คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า
4.  อ่านหนังสือ ธรรมะปีละเล่ม
5.  ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
6.  พูดคำว่า ขอบคุณ ให้มาก ๆ

7. รักษา ความลับ ให้เป็น
8. ประเมินคุณค่าของการให้อภัย ให้สูง 
9. ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
10. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมิใครตำหนิ  และรู้แก่ใจว่าเป็นจริง
11. หากล้มลง  จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่
12. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนักคิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
13. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์
14. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก  อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน
15. อย่าหยิ่งหากจะกล่าวว่า  “ ขอโทษ ”

16. อย่าอายหากจะบอกใครว่า  “ ไม่รู้ ”
17. ระยะทางนับพันกิโลเมตร  แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง
18.  เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้  จึงควรทำสิ่งต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
19. การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวยเป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท
20. คนไม่รักเงิน  คือคนไม่รักชีวิตไม่รักอนาคต
21. ยามทะเลาะกัน  ผู้ที่เงียบก่อนคือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี
22. ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวันทุกวันเป็นวันสนุกหมด
23. จงอย่าใช้จุดแข็ง  เอาชนะจุดอ่อน
24. เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจในสิ่ง
ที่เราพูด
25. เหรียญเดียวมี 2 หน้า ความสำเร็จ กับ ความล้มเหลว
26. อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่ง ๆ เกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น
27. ฟันร่วงเพราะมันแข็ง  ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน
28. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไว ๆ (อย่าใจร้อน)
29. ระลึกถึงความตายวันละ 3  ครั้ง  ชีวิตจะ มีสุข มีอภัย  มีให้
30. ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด  กระดุมเม็ดต่อไปก็ผิดหมด
31. ทุกชิ้นงานจะต้องกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ
32. จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต  เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด
33. ดาวและเดือนที่อยู่สูงอยากได้ต้องปีน  บันไดสูง
34. มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิตจงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ
35. หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม
36. ระเบียบวินัย  คือคุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (5)

คนไทย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

รู้สึกว่าไม่ใช่พระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะครับ

กรุณาดูกระทู้นี้

http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/A3692107/A3692107.html

paula
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ ที่แลกเปลี่ยน คิดว่าเราไม่ได้ยึดว่าเป็นของใคร แต่นำเสนอให้ทุกคนได้พิจารณาค่ะ ดีหรือไม่อยู่ที่ทุกคน ตัวเราค่ะ
pop
IP: xxx.113.80.15
เขียนเมื่อ 
ใช่พระราชดำรัสของพ่อ
ของปลอมครับ
IP: xxx.120.134.171
เขียนเมื่อ 

ไม่ใช่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

 

ขอให้เตือนๆ กันด้วย เพราะถ้าฝรั่งมาเห็นแล้วเกิดเข้าใจผิด เขาจะว่าเอาได้ว่าในหลวงเราไปลอกเลียนแบบเขา

 

อยากรู้ความจริงก็เข้าไปตามลิ้งค์ที่คุณ คนไทย โพสต์ไว้เลยครับ

แอบอ้างว่าเป็นพระบรมราโชวาท
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ที่ รล ๐๐๐๔.๓/๑๒๔๔๙

เรื่อง การแอบอ้างข้อความว่าเป็นพระบรมราโชวาทเผยแพร่ลงในเว็บไซต์

ด้วยสำนักราชเลขาธิการพบว่า มีการแอบอ้างข้อความ ที่อ้างว่าเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ "๓๖ แผนที่ชีวิต ของพ่อ" รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทางเว็บไซต์ต่างๆ และจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งสำนักราชเลขาธิการ ได้ตรวจสอบข้อความดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่า มิได้เป็นพระบรมราโชวาท หรือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั่วไป สำนักราชเลขาธิการ ใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งให้หน่วยงานราชการต่างๆ ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาสา สารสิน)

ราชเลขาธิการ

หมายเหตุ - โดยส่วนตัวแล้ว เนื้อหาใน 36 ข้อทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง และหากปฏิบัติได้ ก็ย่อมทำให้เป็นผลดีแก่ตัวเองและสังคมอย่างมากครับ หากแต่ว่า การจะมาแอบอ้างว่าเป็นพระบรมราโชวาท หรือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น เป็นสิ่งที่ "ไม่บังควรอย่างยิ่ง" ครับ เพราะ พระบรมราโชวาท หรือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น โดยธรรมเนียมจารีตของบ้านเมืองเรา นับว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ และโดยส่วนตัวแล้ว มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกล่ากฎหมายเสียอีกครับ และไม่มีพระบรมราโชวาทอันใดที่ "ผิด" ไปจากความเป็นจริงเลยซักเรื่อง ทั้ๆที่ กฎหมายนั้น ยังมีความผิดพลาดบ้างเป็นบางครั้ง

** ผมมีไฟล์ jpg ของหนังสือราชเลขาธิการดังกล่าว ซึ่งเป็นหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยราชการต่างๆทราบครับ ถ้าท่านใดสนใจ ก็ขอมาได้เป็นการส่วนตัว [email protected]