เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (32.6)

วันนี้จะได้เห็นของจริงที่เขาเรียนเขาสอนกัน ส่วนExisting Registrar จะเป็นการฝึกเรียนcase scenario โดยมีการพูดคุยอภิปรายกัน

            ในช่วงบ่ายจะเป็นการแบ่งแพทย์ฝึกหัดใหม่ออกเป็น 3 กลุ่มย่อยและจอห์นให้เราแบ่งกันสังเกตการเรียนการสอนกลุ่มย่อยทั้ง 3 กลุ่ม เป็นการดูการเรียนการสอนจริงหลังจากที่เราได้เรียนกับจอห์นมาแล้วตลอด 2 สัปดาห์ วันนี้จะได้เห็นของจริงที่เขาเรียนเขาสอนกัน ส่วนExisting Registrar จะเป็นการฝึกเรียนcase scenario โดยมีการพูดคุยอภิปรายกัน เขาจะเรียนจากกรณีตัวอย่างกันมากเพราะไม่ค่อยมีผู้ป่วยให้เรียนจริง การอภิปรายผู้ป่วยหรือการใช้หุ่นจำลองจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์มาก

              กลุ่มแรกเรียนเรื่อง Pap smears โดย Dr. Linda Brown ซึ่งในการสอนของหมอลินดา จะมีการเปิดการสอนโดยใช้คำถามแก่ผู้เรียนให้ช่วยกันตอบก่อนเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ต่อด้วยการบอกวัตถุประสงค์ของการสอน การทำPap smears หลังจากนั้นก็เป็นการทำให้ดูโดยเขามีหุ่นผู้หญิงพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่คล้ายของจริงมาก มีสไลด์ 5 แผ่น มีไม้ป้ายปากมดลูกแบบพลาสติก และมีน้ำยาฟิกซ์สไลด์ด้วย ในการสอนจะมีการสอนแบบ 4 ขั้นตอนตามที่จอห์นเคยสอนเราไว้คือการทำให้ดูตามปกติ 1 ครั้ง แล้วทำให้ดูพร้อมกับคำอธิบายไปด้วย ต่อจากนั้นก็ให้ผู้เรียนพูดวิธรการให้ผู้สอนทำให้ดูแล้วขั้นตอนที่ 4 จะให้ผู้เรียนทำไปพูดอธิบายไปด้วย ในตอนที่ 4 จะให้ผู้เรียนทุกคนได้ลองทำ การตรวจมะเร็งปากมดลูกและการตรวจภายในนี้แพทย์ของไทยจะได้เรียนตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แล้ว แต่ของเขาจะต้องมาฝึกเรียนตอนเป็นแพทย์ประจำบ้าน

               กลุ่มที่สองเรียนเรื่อง  Adult Resuscitationโดย Dr. Bo Wong ในการสอนของหมอโบ วง นั้นจะเริ่มด้วยการใช้สื่อมัลติมีเดียซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์อย่างมาก ให้ผู้เรียนฝึกจากการใช้โปรแกรมก่อน โดยโปรแกรมจะเสนอปัญหาให้ผู้เรียนแก้ไขแล้วมีคำตอบให้ว่าเหมาะสมหรือไม่หรือเมื่อให้การรักษาแบบนี้แล้ว ผู้ป่วยมีการตอบสนองอย่างไรต่อไป ก็ให้แก้ไขต่อไปเรื่อยๆจนผู้ป่วยปลอดภัย หลังจากนั้นก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติจริงกับหุ่นที่สามารถใส่ท่อหายใจ เจาะคอ ปั๊มหัวใจได้

                กลุ่มที่สามเรียนเรื่อง Baby Resuscitationโดย Dr. John Fraser เป็นการสอนจากการฝึกปฏิบัติโดยใช้หุ่น (Manikin) ก็เหมือนกับที่สอนพวกเรา โดยจอห์นสอนทั้งการเจาะไขกระดูกเพื่อให้สารน้ำโดยเรียนจากกระดูกไก่และการให้การช่วยฟื้นคืนชีพจากหุ่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สอนแบบ 4 ขั้นตอนแต่เนื่องจากผู้เรียนหลายคนในผู้เรียนที่ฝึกปฏิบัติคนที่สองของกลุ่มก็จะเริ่มที่ขั้นที่ 4 เลย

                ประมาณ 15.30 น. พวกเราก็กลับที่พักก่อน แต่ผมก็ไม่ได้นอนพักเพราะนั่งพิมพ์บันทึกต่อเนื่องจนถึง 6 โมงเย็น ก็เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงส่งที่โรงแรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)