26/ธันวาคม/2548  วันนี้หลังจากงานโบว์ลิ่งการกุศลผ่านไป พวกเราก็ต้องนำภาพบรรยากาศภายในงานโบว์ลิ่งมาประชาสัมพันธ์รวมทั้งงานพิธีเปิดน้ำประปาดื่มได้ที่โชคชัยทำให้รวมบอร์ดที่ทำทั้งวันนี้จำนวน 6 บอร์ด โดยผมเป็นคนรับหน้าที่ ติดภาพ ซึ่งภาพที่นำมาติด พี่หน่องเป็นคนนำภาพไปอัดมา ขนาด 4 X 6 ในการนำภาพมาติดบอร์ดนั้นเราจะใช้กาวสองหน้าติดไม่ได้เราต้องใช้สก็อตเทปเพราะว่าถ้าใช้กาวสองหน้า เวลาลอกออกจะเกิดเป็นรอยที่บอร์ดและที่ภาพด้วยครับ แล้วภาพที่ติดบอร์ดเราก็ต้องเก็บไว้เป็นข้อมูลแสดงวันเวลาในการทำงาน