เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (32.3)

Lessons learned and potential application in the context of Thai rural health services

         เมื่อที่ประชุมพร้อม ทางอาจารย์ประวิทย์ได้เกริ่นนำและแนะนำพวกเราทุกคนเริ่มจากอาจารย์หมอบุญชอบและปิดท้ายที่พี่ชัยเวช ซึ่งเป็นผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและฟังดีที่สุดในกลุ่ม 6 คนของพวกเรา ใช้เวลานำเสนอประมาณ 15 นาที หลังการนำเสนอได้รับเสียงปรบมือและดูท่าทางว่าเป็นที่ชื่นชมของผู้ฟังมาก มีคำถาม 4-5 คำถาม หลังจากนั้นก็เป็นการรับประทานอาหารกลางวันกัน เนื้อหาที่ทีมเราได้นำเสนอแก่ที่ประชุม มีดังนี้

         Lessons learned and potential application in the context of Thai rural health services
Naresuan University and  Ministry of Public Health
Overview of presentation
1.       Objectives
2.       Thai health system and medical education
3.       Issues and Challenges
4.       Comparisons between Thai and  Australian system
5.       Future directions/ strategies
1. Objectives
Understanding
•         Australian health care system
•         Rural medical education system (undergraduate and postgraduate) and teaching skills
•         Australian system for recruitment and retention of rural medical workforce
•         GP role in Australian rural communities
•         Knowledge of health services management
Purpose
•         To explore what can be applicable to improve Thai rural health services
2. Brief overview of  Thai health system
National Health Policy
-   Right of access through three main schemes mostly government funded for all Thais (approximately 62 million : 2002)
-   Civil Servant Medical Benefit Scheme (16%)
-   Social Security Scheme (11%)
-   Universal Coverage : only 4 years developed(73%)
-   Private health insurance available
Funding
-   Government funded public system through the general revenue
-   Sin tax for additional health promotion ( approximately 2%)
-   Health Funding per GDP (approximately 4%)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)