ครูแต้วเมืองคอน
นาง มนัสชนก มีด้วง จันทิภักดิ์

เวทีการจัดการความรู้ บ้านบางจากใน หมู่ที่ 3


เสนอโครงการอะไรที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนบ้านบางจากในและผู้ใหญ่ไกฃด้เน้นยำ่ว่าสิ่ที่ทุคนคิดจะต้องยึดหลักการเพิ่มรายลดรายจ่ายและการออม

วันที่  29  มิถุนายน  2550


เวทีที่ 1  เวทีเสวนาการจัดการความรู้  บ้านบางจากใน  หมู่ที่  3  ตำบลบางจาก  ณ  วัดธาราวดี


    เปิดเวทีการประชุมโดย  คุณสายัณห์  วรรณทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  เปิดประเด็นการประชุมด้วยเกริ่นนำเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ว่าให้ทุกคนที่เข้าร่วมประชุุม ช่วยกันคิด ช่วยกันออกความเห็นและช่วยกันเสนอแนะว่า จะเสนอ โครงการอะไรที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนบ้านบางจากใน และผู้ใหญ่ได้ เน้นย่ำว่าสิ่งทุกคนคิดจะต้องยึดหลัก  การเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  และการออม  ส่วนสิ่งที่ท่านยากให้ชุมชนบ้านบางจากในทำให้เกิดเพื่อ เป็นฐานรองรับก่อนที่จะเสนอโครงการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง  2  เรื่อง


1. การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
2. การทำอาชีพเสริม
        - การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
        - การเลี้ยงสัตว์  เป็ด  ไก่  ปลา  ฯลฯ  ไว้กินเอง
        - การทำปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยเศษวัสดุที่มีในท้องถิ่น


     หลังจากนั้นท่านได้ถามสมาชิกว่า  ใครไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านอยาก ให้ชุมชนบ้านบางจากทำทำใน  3  เรื่องตามที่นำเสนอบ้างให้ทุกคน ช่วยกันวิเคราะห์ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร  หลังจากนั้นได้ให้เวลาสมาชิก คิดหาคำตอบและคิดเรื่องที่จะนำเสนอโครงการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตามที่ได้เกิ่นนำไว้ในตอนต้นโดยให้ เวลาพูดกัน  15  นาที

 
    จากสมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผลออกมาว่า  สิ่งที่ผู้ใหญ่ และชาวบ้านอยากให้ชุมชนบ้านบางจากทำ  2  เรื่องนั้น เป็นเรื่องที่ดี บอกว่าการ ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ สมาชิกส่วน ใหญ่จะดำเนิน การอยู่บ้าง บางส่วนแล้ว และจะพยายามทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ส่วนเรื่อง บัญชี รายรับ-รายจ่ายคิดว่าก็จะนำได้ดำเนินการต่อไปและเรื่อง โครงการที่ เสนอเพื่อของบประมาณ จากที่สมาชิกได้ร่วม กันคิดผล ออกมาเป็น     2  โครงการ คือ


1. โครงการเลี้ยงวัวพื้นบ้าน
2. โครงการซื้ออุปกรณ์กรในการทำนา  (รถไถนา)


     เมื่อได้ร่วมกันคิดและร่วมกันเสนอโรงการออกมาได้  2  โครงการ ผู้ใหญ่และสมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ว่าโครงการไหนสำคัญเป็น อันดับ หนึ่ง ให้สมาชิกประชามติสมาชิกส่วนใหญ่บอกว่าโครงซื้ออุปกรณ์ และเครื่องจักรการเกษตร สำคัญกว่าจึง ลงมติกันว่าให้เสนอโครงการนี้


    ส่วนเรื่องของโครงการเสริมสร้างความ เข้มชุมชนอย่างสมบูรณ์และ ยั่งยืนโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วม ได้ยืนยันว่าจะ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นเรื่องแรกใน ชุมชนบ้าน บางจากใน


    ดิฉันซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานตำบลบางจากได้เพิ่มเติมว่า ถ้าหากชาวบ้านชุมชนบางจากในทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน สามารถจะ ทำให้ทุกคนได้รู้จักตนเองมากขึ้นและสามารถ ปรับเปลี่ยน การบริหาร จัดการตัวท่านไปสู่การอยู่แบบพอเพียงได้อย่างมีความสุข ในระดับหนึ่งค่ะ

หมายเลขบันทึก: 112170เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2007 09:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤษภาคม 2012 21:44 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

โดดเด่น แตกต่าง ไร้คู่แข่ง แจก BENZ แถม FERRARI

www.agelworld-office.com

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี