GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Blogใหม่จากรองอธิการบดี ม.ข

รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท เข้าร่วม B2B

Blogใหม่จากรองอธิการบดี ม.ข

 ต้องขอแสดงความยินดีที่ท่านผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท ฐานะที่ท่านเป็น CKO ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิด Blog อย่างเป็นทางการ นอกจากท่านรองรังสรรค์รับหน้าที่รองอธิการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ท่านยังรักษาการในตำแหนงผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดำเนินการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ ของจังหวัดต่างๆอีกหลายแห่ง

 เรียนเชิญเข้าไป "สื่อสารกับท่านได้ใน http://gotoknow.org/porsonal " ได้เลยครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 11139
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอขอบพระคุณรศ.รังสรรค์ เนียมสนิท และรศ.นพ.จิตเจริญเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ได้ให้เกียรติสมัครเข้าร่วมชุมชนสำนักเลขานุการ ทำให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ที่กว้างไกล

                                              อนุวัทย์  เรืองจันทร์

                                      รก.เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

                                          ชุมชนสำนักงานเลขานุการ