Blogใหม่จากรองอธิการบดี ม.ข

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท เข้าร่วม B2B

Blogใหม่จากรองอธิการบดี ม.ข

 ต้องขอแสดงความยินดีที่ท่านผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท ฐานะที่ท่านเป็น CKO ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิด Blog อย่างเป็นทางการ นอกจากท่านรองรังสรรค์รับหน้าที่รองอธิการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ท่านยังรักษาการในตำแหนงผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดำเนินการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ ของจังหวัดต่างๆอีกหลายแห่ง

 เรียนเชิญเข้าไป "สื่อสารกับท่านได้ใน http://gotoknow.org/porsonal " ได้เลยครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณรศ.รังสรรค์ เนียมสนิท และรศ.นพ.จิตเจริญเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ได้ให้เกียรติสมัครเข้าร่วมชุมชนสำนักเลขานุการ ทำให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ที่กว้างไกล

                                              อนุวัทย์  เรืองจันทร์

                                      รก.เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

                                          ชุมชนสำนักงานเลขานุการ