ขั้นตอนการทำ Angel&Evil
1.เปิดภาพหลักขึ้นมา ตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นรูปคนและที่นั่งด้วยเครื่องมือ Polygonal Lasso
2.ใช้คำสั่งSelect>Inverseจะเป็นการเลือกพื้นที่ๆเป็นBackground
3.ใช้เครื่องมือBackground Eraserลบส่วนที่เลือกไว้
4.เพิ่มเลเยอร์ เพื่อใช้เป้นbackgroundโดยใช้คำสั่ง Create a new layer
5.สร้างรูปท้องฟ้าในเลเยอร์แบล็คกราวน์ ไล่โทนสีโดยใช้คำสั่ง Filter>Render>Lighting Effectaเลือกแสงสปอตไลท์สีขาว
6.สร้างเลเยอร์อีก1 เพื่อทำปีก โดยใช้เครื่องมือPolygonal แล้วใส่สี วาดรูปหัวใจทำเอ็ฟเฟ็คLens Flare ที่รูปหัวใจโดยใช้คำสั่ง Filter>Render>Lena Flare ลากเครื่องหมายกากบาทไว้ตรงมุมบนขวาจของหัวใจ
7.รวมเลเยอร์ทั้งหมดโดยใช้คำสั่ง Ctrl+E
8.Save

                                                                                  Special Thank:

                                                                           นุชจรีย์ คล้ายเอี่ยม & จิรอาจ สมิงชัย