เปิดตัวบล็อกใหม่ เกียวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนบุคคลกร มข.ทุกท่าน และเครื่อข่ายร่วมการจัดการความรู้ที่ บล็อกนี้

เริ่มแรก ขอเชิญชวนทีมบริหารบุคคล มข ร่วม เสวนาเครื่อขาย UKM ครั้งที่1/49

ณ.จ.มหาสารคาม วันที่ 5-6 มกราคม 49 ทีมบริหารบุคคล มข.ที่สนใจ

 แจ้งชื่อที่คุณเอื้องฟ้า ศูนย์บริการวิชาการด่วนภายใน 5 มค 49 ก่อน10.00น.