การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

เสวนา UKM ครั้งที่ 1/49

ขอเชิญทีม บริหารมหาวทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้ง

ที่ 1/49 วันที่ 5-6 มกราคม49 ณ.จังหวัดมหาสารคาม โดย มมส และ ม.ราชภัฎมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทีมบริหารบุคคล มข.สนใจแจ้งชื่อด่วนที่คุณเอื้องฟ้า ศูนย์บริการวิชาการ โทร

043-362238 ภายในวันที่ 4 มค 49(ก่อน10.00น)รับจำนวนจำกัด

( มีรถรับ/ส่ง)มหาวิทยาลัยสนับสนุ่นค่าใช้จ่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)