เสวนา UKM ครั้งที่ 1/49(๓)

  ติดต่อ

  ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ผู้แทน สกอ.  

เสวนา UKM ครั้งที่ 1/49(๓)

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้บรรยายฐานะ ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง "มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ของอุดมศึกษา (Click)"

 ประเด็นที่สำคัญ คือ

 ๑.ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่ง ประกอบด้วย

  ๑.๑ ผู้สอน

  ๑.๒ ผู้เรียน

  ๑.๓ หลักสูตรและระบบการเรียน

  ๑.๔ แหล่งและสื่อการค้นคว้า

 ๒.การประเมินที่พึงประสงค์

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 11113, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ukm#เครือข่าย#การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)