สี่แยกอินโดจีน "ภาพจริง สถานที่จริง"

 เนื่องจากท่าน รองอธิการบดีฯ ผศ.ดร.ภก.วิบูลย์ ท่านได้ให้ผมเข้าร่วมการ "เตรียมการ Two in One" โดยที่ทีม UKM_NU จะมาร่วม "เสวนา เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ที่จังหวัดมหาสารคาม" ท่านอาจารย์ ดร.วิบูลย์ นอกจากจะ "รอบคอบ" เตรียมผู้นำเสนอ ท่านยังได้ "วางแผนซ้อนแผน" จะมาศึกษาหาความร่วมมือ "กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย" เพื่อเตรียมการเชื่อมสู่ " อินโดจีน ( Click ) " ผมจึงอนุญาต นำ "ภาพจริง สถานที่จริง" มาเพื่อให้ทีมงานจาก "ม.น" ได้เตรียมการครับ

 ภาพท่าเรือที่ด่าน มุกดาหาร ลงบันไดสูง ชันครับ

 ภาพการเดินทางข้าม แม่น้ำโขงด้วยเรือ ขณะปีนข้ามไปขึ้นฝั่ง

 ภาพ ทางขึ้นฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน (ข้อแนะนำ คือ สุภาพสตรี ควรสวมใส่ อาภรณ์ที่รัดกุม และ รองเท้าหุ้มส้น เช่น รองเท้าผ้าใบ)

 ภาพ บ้านเรือนที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติ ของสถานที่ที่อารยธรรมจากบางประเทศมาแทรกซึมได้น้อย

 ภาพ ถนนยุทธศาสตร์สู่ประเทศ เวียตนาม ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตรครับ

JJ