แพทย์ห้าดาว

ผมก็ให้นิสติทุกคนบอกความคาดหวังของการมาเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวและช่วยกันกำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อที่จะได้ช่วยกันประเมินว่า เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ตามที่ต้องการหรือไม่

           วันนี้เป็นวันแรกที่น้องๆนิสิตแพทย์ชั้นปี 4 ของมหาวิทยาลัยนเรศวรของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 8 คน ได้มาเรียนที่โรงพยาบาลบ้านตาก ในวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 4 ที่ประกอบด้วยเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและการวิจัยชุมชน จำนวน 6 สัปดาห์ แต่เน้นเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหลัก
          หลังจากมีการแนะนำปฐมนิเทศกันแล้ว ผมก็ให้นิสติทุกคนบอกความคาดหวังของการมาเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวและช่วยกันกำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อที่จะได้ช่วยกันประเมินว่า เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ตามที่ต้องการหรือไม่ และให้นิสิตทุกคนแนะนำตัวโดยให้เป็นการแนะนำเพื่อนๆให้คนอื่นๆรวมทั้งอาจารย์ได้รู้จัก บรรยากาศการเรียนก็สนุกดี เป็นกันเอง  นิสิตทั้ง 8 คน เป็นผู้ที่จบปริญญาตรีและเป็นข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วจึงมีความเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบสูง จบพยาบาล 1 คน จบเภสัช 3 คนและจบสาธารณสุขศาสตร์  4 คน
หลังจากนั้นผมก็ได้สรุปประเด็นสำคัญๆของเวชศาสตร์ครอบครัวให้นิสิตฟัง พร้อมทั้งไม่ลืมที่จะเน้นย้ำในความมุ่งหวังของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องการให้นิสิตแพทย์จบออกมาเป็นแพทย์ 5 ดาวหรือ 5 Star Doctor ประกอบด้วย

Care Giver

Communicator         
Community  Leader
         
Decision Maker
         
Manager
            ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้ว หากเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ก็น่าจะได้ตามนี้อยู่แล้ว ก่อนที่จะได้เรียนในส่วนต่อไป ก็มีการตกลงกันว่าเราจะมีการเรียนการสอนแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยพยายามยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center) จะมีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนิสิตแบบสบายๆ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เพราะเรากำลังเรียนเวชศาสตร์ครอบครัว
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)